Grupul OMV Petrom a înregistrat în 2022 un profit net de 10,3 miliarde lei, cu 260% mai mare comparativ cu cel din anul anterior, conform rezultatelor financiare neauditate transmise joi Bursei de Valori Bucureşti.

“Anul 2022 a fost unul fără precedent pentru industria energetică, cu dificultăţi în ceea priveşte aprovizionarea cu produse energetice, preţuri internaţionale record şi volatilitate fiscală. Rezultatele noastre reflectă acest mediu de piaţă şi performanţa operaţională: diversificarea surselor de energie, continuitatea aprovizionării, producţie record de electricitate. Veniturile OMV Petrom sunt o bază solidă pentru contribuţia la economia României şi la sectorul energetic românesc. Profitul net a fost de 10 miliarde de lei, în timp ce contribuţia la bugetul de stat, prin taxe şi dividende, a atins un nivel record de 20 miliarde de lei. Creşterea taxelor a fost determinată, în principal, de impozitele şi contribuţiile specifice industriei, totalizând peste 7 miliarde de lei. Vom continua să urmărim obiectivele Strategiei 2030, care are în vedere susţinerea tranziţiei energetice din România, oferind pieţei soluţii de energie noi şi curate”, a declarat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom.

Ea a subliniat că pentru 2023 investiţiile aproape se dublează, la 6 miliarde lei, echivalând cu aproximativ 60% din profitul net din 2022, iar Neptun Deep se află în centrul strategiei companiei “şi ne vom concentra să aducem proiectul mai aproape de decizia finală de investiţie, planificată pentru jumătatea anului 2023”.

La nivelul grupului, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale a fost de 12,2 miliarde lei, cu contribuţii în creştere de la toate segmentele de activitate, “reflectând contextul de piaţă fără precedent al preţurilor crescute şi volatile ale mărfurilor”, iar investiţiile au crescut cu 26%, la aproape 3,6 miliarde lei, se menţionează în comunicatul OMV Petrom.

În sectorul de Explorare şi Producţie, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 5,4 miliarde lei (1,8 miliarde în 2021), determinat, în principal, de preţurile mai mari ale ţiţeiului şi gazelor naturale şi de cursul valutar favorabil (dolar mai puternic faţă de leu), parţial contrabalansate de impozitarea mai mare în explorare şi producţie şi de volumele mai mici de vânzări.

Producţia a scăzut cu 7,9%, la 43,5 milioane barili echivalent petrol, din cauza vânzărilor de active de producţie din Kazahstan, a transferului de zăcăminte marginale către Dacian Petroleum şi a declinului natural din zăcămintele principale, parţial contrabalansate de contribuţia din lucrările de reparaţii capitale şi sonde noi.

Costul de producţie a crescut uşor, la 13 dolari/bep, în principal din cauza scăderii producţiei disponibile pentru vânzare şi a cheltuielilor crescute, parţial contrabalansate de cursul de schimb favorabil şi de impactul pozitiv din T2/22 al unui element de natură nerecurentă în legătură cu un control fiscal.

Pe partea de Rafinare şi Marketing, rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale s-a ridicat la 4 miliarde lei (2 miliarde lei în 2021), ca urmare a marjei de rafinare îmbunătăţite şi a creşterii cererii de carburanţi. Rata de utilizare a rafinăriei de 95%, comparativ cu 97% in 2021, a reflectat oprirea planificată din aprilie 2022.

Volumele vânzărilor cu amănuntul la nivel de Grup au fost mai mari cu 3%, fiind susţinute în principal de creşterea robustă a cererii pe tot parcursul anului, cu excepţia trimestrului al treilea.

În sectorul de gaze Gaze şi Energie, rezultatul din exploatare excluzând elementele speciale a fost de 2,9 miliarde lei (0,8 miliarde lei în 2021), reflectând performanţa excelentă atât a segmentului de gaze naturale, cât şi a celui de energie electrică, rezultat afectat, însă, de cadrul fiscal şi de reglementare, subliniază reprezentanţii companiei.

Volumele de vânzări de gaze naturale au totalizat 46,1 TWh, fiind cu 6% mai mici, ca urmare a unui context de piaţă volatil, dar producţie netă de energie electrică a înregistrat nivelul record de 5 TWh (4,8 TWh în 2021), reprezentând 9% din mixul de producţie al României, scrie Agerpres.

DESPRE TAXE SUPLIMENTARA DE SOLIDARITATE

Grupul OMV Petrom este de aşteptat ca, în baza rezultatelor financiare preliminare aferente anului trecut, să nu intre în scopul contribuţiei de solidaritate pentru anul fiscal 2022, având mai puţin de 75% din cifra de afaceri în sectoarele definite, conform raportului transmis joi Bursei de Valori Bucureşti.

Reprezentanţii companiei reamintesc că, în contextul crizei energetice din Europa, sunt implementate măsuri suplimentare de reglementare, cum ar fi scheme de compensare, preţuri plafonate pentru gaze naturale şi electricitate şi supraimpozitarea sau contribuţia de solidaritate a UE.

“Regulamentul UE 2022/1854 a introdus o contribuţie de solidaritate, care a fost transpusă în legislaţia locală a statelor membre până la sfârşitul anului 2022, şi este aplicabilă pentru 2022 şi/sau 2023. Reprezintă o contribuţie care se aplică profiturilor suplimentare ale societăţilor care operează în sectoarele petrolului, gazelor naturale, mineritului şi rafinării şi se calculează pe baza profiturilor fiscale obţinute de aceste societăţi, determinate în conformitate cu normele fiscale naţionale, care depăşesc
cu mai mult de 20% media profiturilor fiscale obţinute în perioada 2018 – 2021”, precizează aceştia.

România a transpus acest regulament prin OUG 186/2022, aprobată şi publicată în decembrie 2022. Aceasta ordonanţă urmează să fie supusă procesului de aprobare în Parlament, ca atare poate fi obiectul unor modificări.

“În baza rezultatelor financiare preliminare aferente anului 2022 ale OMV Petrom şi a prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă, se aşteaptă ca OMV Petrom să nu intre în scopul acestei contribuţii de solidaritate pentru anul fiscal 2022, având mai puţin de 75% din cifra de afaceri în sectoarele definite: extracţia ţiţeiului, extracţia gazelor naturale, extracţia huilei şi fabricarea produselor obţinute din rafinarea petrolului. În 2022, OMV Petrom a contribuit deja prin plata redevenţelor, taxelor suplimentare şi a altor contribuţii specifice industriei cu aproximativ 7,3 miliarde lei, pe lângă impozitul pe profit de 2,2 miliarde lei. În total, taxele specifice industriei au crescut de circa 4 ori comparativ cu 2021”, se menţionează în raport.

Potrivit sursei citate, sfera de activitate a OMV Petrom, atât cea existentă, cât şi cea planificată, precum şi pieţele pe care operează, expun Grupul la riscuri semnificative, cum ar fi riscul de preţ al mărfurilor tranzacţionabile, riscul valutar, riscul operaţional şi de strategie.

“Conform celui mai recent exerciţiu de evaluare a riscurilor desfăşurat de către Grupul OMV Petrom în noiembrie 2022, principalele incertitudini care pot influenţa rezultatele Grupului rămân cele legate de riscul de preţ al mărfurilor tranzacţionabile, riscurile operaţionale, precum şi riscul politic şi de reglementare. Prin natura activităţii de extracţie, procesare, transport şi vânzare de hidrocarburi, OMV Petrom este expusă în mod inerent riscurilor de siguranţă şi de mediu”, se mai arată în raport.

În privinţa riscului de reglementare, societatea se află în dialog cu autorităţile române pe subiecte relevante pentru industrie.

“În ultimii ani, am observat o serie de iniţiative fiscale şi de reglementare puse în discuţie şi/sau implementate. Acest lucru sporeşte volatilitatea legislativă şi influenţează întregul mediu de afaceri”, atrag atenţia reprezentaţii companiei.

În ceea ce priveşte conflictul din Ucraina, OMV Petrom continuă să monitorizeze îndeaproape situaţia şi orice sancţiuni şi contrasancţiuni suplimentare care decurg din acesta, analizând în mod regulat impactul potenţial asupra sferei sale de activitate.

“Întreruperile continue şi/sau intensificate în fluxurile de mărfuri ruseşti dinspre Rusia către Europa ar putea determina creşteri suplimentare ale preţurilor energiei în Europa. Sancţiunile împotriva Rusiei şi contrasancţiunile emise de Rusia ar putea duce la perturbări în lanţurile globale de aprovizionare şi la penurie, de exemplu, de produse energetice, materii prime, produse agricole şi metale, conducând, în consecinţă, la creşteri şi mai mari ale costurilor operaţionale. OMV Petrom continuă să monitorizeze îndeaproape evoluţiile şi să evalueze în mod regulat impactul posibil asupra fluxului de trezorerie şi a lichidităţii Grupului. OMV Petrom răspunde situaţiei cu măsuri ţintite pentru a proteja stabilitatea economică a societăţii, precum şi aprovizionarea în siguranţă cu energie. Contextul geopolitic determinat de conflictul existent în Ucraina nu a avut un impact negativ semnificativ asupra situaţiilor financiare preliminare consolidate simplificate la 31 decembrie 2022. Acest lucru s-a datorat preţurilor excepţional de mari ale mărfurilor şi a fost susţinut de poziţia noastră de capital de-a lungul lanţului valoric”, explică sursa citată.

Referitor la pandemia COVID-19, aceasta subliniază că va continua să aibă un impact major asupra evoluţiei economiei globale. Creşterea numărului de cazuri de COVID-19 în China ca urmare a relaxării politicii Zero – COVID, precum şi în alte ţări, ar putea duce la apariţia unor noi variante ale virusului, combinată cu alte întreruperi în lanţurile de aprovizionare. În combinaţie cu persistenţa inflaţiei ridicate a preţurilor şi a ratelor la dobânzi în creştere, acest lucru ar putea duce la o deteriorare semnificativă a creşterii economice, scrie Agerpres.

Leave a Reply