41 COMMENTS

 1. O stofa dintr-o poezie aregretatului A.PAUNESCU.Nu mai este-n riuri peste, Luna, nu mai are raze, A vorbi, se pedepseste, A tacea, se premiaza.

 2. Stimate d-le Radu fac o propunere pentru dv.sa mai terminam odata cu partidele astea cu minciunile si promisiunile lor si sa facem noi cei cinstiti o clasa sociala puternica care sa fie clasa sociala muncitoreasca,va ptopun lider sunteti de 1000 de ori mai bun ca laudarosul ala de Dan Diaconescu cu partidul lui,toti cetatenii sau scarbit de denumirea de partid si s-au saturat.Toata stima.

 3. AM AJUNS DE RASUL LUMII !

  florin petrache

  Am ajuns de râsul lumii,
  Râd şi curcile de noi!
  Am ajuns sa fim iar primii,
  La necazuri şi nevoi.

  Occidentul ne jigneşte,
  Nu ne scoate din tigani!
  Oare nu-şi mai aminteşte
  Că ne tragem din romani?

  Noi,eram in Europa,
  Cu mult inaintea lor.
  Ca sa nu le,,cante popa”,
  Tineam piept,barbarilor!

  Uite cine ne jigneşte!
  Nu v-ar fi ruşine oare?
  Ca s-o duceti voi regeşte,
  Vărsam sânge la hotare!

  Şi,de stau să ma gandesc-
  Ţigani,hoţi- aveţi si voi!
  Eu nu vreau să vă jignesc;
  Sunt mai răi ca pe la noi.
  ……………………..

  Am ajuns de râsul lumii,
  Râd şi curcile de noi!
  Mor copiii şi bătrânii,
  Ca în vremuri de război!

  Oamenii n-au adapost
  Dorm prin parcuri si in gari.
  Banii se duc fara rost,
  Pe chiolhane si plimbari!

  Corupţia este-n floare…
  Lucrul asta l-am tot spus,
  Dar,durerea cea mai mare,
  Este că-ncepe de sus!

  Escrocii fură pe rupte
  Milioane de dolari.
  Instituţiile-s corupte,
  Nu se-ating de peştii mari!

  Rar se prinde în cârlig
  O plevuşcă sau un crap.
  De cei mari nu se ating,
  Nu se leagă ei la cap!

  Dacă s-ar face dreptate
  Şi s-ar prinde pestii mari,
  Puşcăriile-ar fi toate
  Pline-ochi,cu demnitari!
  ……………………..

  Am ajuns de râsul lumii,
  Râd şi curcile de noi.
  Oare cât vom mai fi primii,
  La necazuri şi nevoi?

 4. LA MULTI ANI!
  TOT CE E ROMANESC NU PIERE!

  GENIU = ETERNITATE

  DOINA LUI EMINESCU

  CONCEPŢIE, ISTORIE ŞI RÂNDUIALĂ DIVINĂ

  Poezie şi cântec această doină este un conglomerat de dragoste, jale, dor, revoltă şi speranţă, împletind armonios istoria cu sufletul Românesc.
  În limbile sanscrită, zendică, persană, letonă, irlandeză, lituaniană, etc., se găsesc poezii populare intitulate „doina”, care cântă specificul fiecărui popor elaborator.
  Bogdan Petriceicu Haşdeu a lăsat în scris că şi la noi înaintea formei „doina”2, acest gen de poezie a fost numit „daina”; Haşdeu demonstrează logic sensibilitatea literară a poporului dac, ca element de argumentare în favoarea continuităţii lui istorice – mii de ani – pe teritoriul nord dunărean.1
  Vasile Alecsandri i-a dat numele de „doină”; Dimitrie Cantemir credea că acest cuvânt reprezintă numele unui zeu războinic dac3.
  Unii cronicari antici descriu teritoriul nord dunărean ca „loc al poeziei, spaţiu eteric”4. Pe atunci, poezia era considerată limbaj al zeilor, formă de stabilire a legilor morale, a orientărilor spirituale, a îndrumărilor sociale.
  Termenul de Tracia, aplicat locului de vieţuire a strămoşilor noştri, derivă din fenicianul „rahiwha” care în înţelegerea actuală ar putea fi tradus cu „spaţiu eteric”, sau „bolta cerească”. Interpretarea greacă a termenului de Tracia este „Moesia”5.
  Tot pe linia acestor consideraţii, Cabirii mitologici erau în realitate, un grup de Traci, locuitori ai multor insule din Marea Ionică, mult înainte de venirea Grecilor în Europa.
  Printre multele referinţe, este de menţionat cea a arheologului Alexandru Conzé, care a descoperit în 1960 în Samotracia, o inscripţie în care Cabirii sunt menţionaţi ca nişte giganţi cu puteri extraordinare6. Axiomatic acest grup de Traci a fost în legătură, colaborare şi în orice caz asemănători Tracilor nord dunăreni, pentru că aveau însuşiri similare, fiind reprezentanţi ai spiritualităţii antice. Poate că viitorul va adeveri că ceea ce omul distruge pământul păstrează; arheologia va arăta adevărata faţă a acestei probleme.
  Istoria şi-a continuat cursul ei cunoscut. Poporul Român n-a participat la istoria oficială vreme de aproape un mileniu, începând cu secolul al IV-lea al erei creştine.
  Eminescu a făcut o sinteză de elemente istorice culese din durerile poporului sub mantia pulsaţiei divine.
  DOINA lui Eminescu cuprinde sfâşietoarea durere a neamului Românesc:
  De la Niatru pân’ la Tisa
  Tot Românul plânsu-mi-s-a
  Că nu mai poate străbate
  De-atâta străinătate.
  Din Hotin şi pân’ la Mare
  Vin Muscalii de-a călare,
  De la mare la Hotin
  Mereu calea ne-o aţin;
  Din Boian la Vatra Dornii
  Au umplut omida cornii
  Şi străinul ne tot paşte
  De nu te mai poţi cunoaşte;
  Sus la munte, jos la vale,
  Şi-au făcut duşmanii cale,
  Din Sătmar pân’ în Săcele
  Numai vaduri ca acele.

  Vai de biet Român săracul,
  Îndărăt tot dă ca racul,
  Nici îi merge, nici se-ndeamnă,
  Nici îi este toamna toamnă,
  Nici e vară vara lui
  Şi-i străin în ţara lui.
  De la Turnu-n Dorohoi
  Curg duşmanii în puhoi
  Şi s-aşează pe la noi;
  Şi cum vin cu drum de fier,
  Toate cântecele pier,
  Sboară păsările toate
  De neagra străinătate.
  Numai umbra spinului
  La uşa creştinului.
  Îşi desbracă ţara sânul,
  Codrul – frate cu Românul –
  De săcure se tot pleacă
  Şi izvoarele îi seacă –
  Sărac în ţară săracă!

  Cine-au îndrăgit străinii
  Mânca-i-ar inima cânii,
  Mânc-i-ar casa pustia
  Şi neamul nemernicia!

  Ştefane, Măria Ta,
  Tu la Putna nu mai sta,
  Las’ Arhimandritului
  Toată grija schitului
  Lasă grija Sfinţilor
  În sama părinţilor,
  Clopotele să le tragă
  Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,
  Doar s-o-ndura Dumnezeu
  Ca să-ţi mântui neamul tău!

  Tu te-nalţă din mormânt
  Să te-aud din corn sunând
  Şi Moldova adunând.
  De-i suna din corn odată,
  Ai s-aduni Moldova toată.
  De-i suna de două ori
  Îţi vin codri-n ajutor,
  De-i suna a treia oară
  Toţi duşmanii or să piară,
  Din hotară în hotară –

  Îndrăgi-i-ar ciorile
  Şi spânzurătorile!7

  Eminescu conturează un imens cerc simbolic al vieţii Româneşti de atunci, de azi şi de mâine, care pleacă din Hotin, trece prin Boian şi Vatra Dornii, continuă cu Satu-Mare şi Săcele, poposeşte la Turnu (Severin), însoţeşte Marea Neagră şi ajunge în Dorohoi.
  Poetul descrie ca un cronicar şi vizionar toate amărăciunile cataclismului apocaliptic abătut asupra Românilor, care-au devenit străini în propria lor ţară. Metodele satanice s-au extins şi asupra naturii; astfel se pierde echilibrul apei izvoarelor când codri care le-au fost fraţi de bucurii şi suferinţe, cad doborâţi fără milă. Şi în sărăcia generală, păsările fug. Se pare că aceasta este drama elitelor spirituale Româneşti de ieri, de azi, de mâine care sub ameninţarea strivirii şi-au luat, îşi iau, îşi vor lua lumea în cap spre a nu ajunge „morţi umblători”, „nebuni”. Cântecele oamenilor au amuţit şi ţara este agonizată. În această dramă dureroasă, doar umbra spinului stă sfidătoare la uşa creştinului obidit – „generaţie de sacrificiu ?”n
  Aceasta ar fi, succint, analiza identităţii veneticilor, care au acoperit, acoperă şi vor acoperii „Grădina Maicii Domnului” (cum o numeşte părintele Calinic de la Mănăstirea Cernica) cu un val imens de distrugere a fiinţei Româneşti.
  Constatând faptele năvălitorilor, reprezentanţi ai nefiinţei satanice, şi efectele lor, poetul se adresează Românilor:
  „Cine-au îndrăgit străinii,
  Mânca-i-ar inima cânii.”
  Este continuarea revoltei şi a durerii adresată Românilor care se înţeleg cu năvălitorii. La prima vedere, pare blestem; în realitate este un strigăt disperat de alarmă, prin care poetul previne pe nefericiţii care nu îngrijesc moştenirea naţională şi sunt pradă morţii spirituale.
  Această moştenire naţională părăsită este OMENIA – însuşire primordială a sufletului Românesc – pe care, adeseori, conducătorii noştri au schimbat-o pe bunuri iluzorii – materiale, prin care veneticii au încercat să ne-ngenunche – noroc că există: „România Profundă”
  Ca o consecinţă logică a strivirii spirituale vine pierderea avutului material:
  „Mânca-i-ar casa pustia.”
  Înstrăinării arbitrare a proprietăţii poporului, fie prin forţă tiranică, fie prin viclenie îi urmează perspectiva decăderii morale a neamului, dar în mod special, a celor care trădează:
  „Şi neamul nemernicia.”
  Apoi, poetul face apel istoric patetic, sub egida divină. Este legătura misterioasă dintre prezentul distrugător şi trecutul istoric viteaz, demn şi, pe de altă parte cu viitorul promiţător al Românilor. El cere viteazului principe să lase rugăciunile neîntrerupte în grija Arhimandridului mănăstirii Putna şi preoţii să sune neîncetat clopotele ca semn al rugăciunii în faţa disperării ca Dumnezeu să audă şi să ajute neamul Românesc. Apoi, ca o voce a întregului popor, îi spune să se scoale din mormânt şi să sune din corn ca să adune resursele naţionale. După primul sunet al cornului, se va aduna Moldova întreagă. Un semn promiţător al acestei profeţii este mişcarea de astăzi pentru identitatea limbii materne în şcoli. După ce Ştefan cel Mare va suna a doua oară din corn, natura întreagă va învia şi-i va veni în ajutor: codrii ca fraţi de suferinţă şi desigur tot ce este viu pe pământul Românesc.
  La al treilea sunet al cornului, duşmanii vor fi nimiciţi.
  Eminescu indică metodele realizării unităţii: simbolic, sunetul cornului, paralel cu al clopotelor din biserici, este anunţ, chemare şi colaborare între Români, sub egida spirituală.
  Primul sunet de corn reprezintă afirmarea naţională în mijlocul vibraţiei spirituale a clopotelor, ca rugăciuni către Dumnezeu; cu alte cuvinte, este reînvierea sufletelor chinuite de satanismul materialist, persistent şi atrăgător, abundent în vremurile de tranziţie din ciclurile omenirii. Este vorba aici de lupta spirituală, mult mai grea decât toate războaiele din istorie, cunoscute ori necunoscute, însoţite de tot felul de arme ucigătoare.
  Al doilea sunet de corn se referă la natura care face parte din viaţa poporului. Codrii se integrează reînvierii ca fraţi şi prieteni, fiind participanţi nedespărţiţi de-a lungul istoriei, la necazurile şi bucuriile neamului.
  Al treilea sunet simbolic al cornului princiar semnifică respectul ierarhiei găsit la fiecare pas al vieţii Româneşti adevărate, care acceptă de mii de ani prezenţa unui procentaj de pripăşiţi pentru ca să-şi mai cureţe rugina lor abundentă care le acoperă sufletele; astfel supunerea şi respectul pentru rânduiala divină va înlătura – măcar în parte – satanismul din acest loc binecuvântat de Dumnezeu.
  Ultimele două versuri din această doină anunţă succint o previziune naţională şi alta biblică. Cioara ca expresie a mâncătorilor de stârvuri şi hoaţă, este tratată cu dispreţ de popor: „Îndrăgi-i-ar ciorile”, pare o metaforă, ca modest martor al judecăţii divine; continuă cu: „Şi spânzurătorile”, ea este o trimitere indirectă la Iuda Iscarioteanul, care, în loc de îndreptarea greşelii prin pocăinţă, a ales spânzurătoarea. Ambele fac parte din viaţa oamenilor pe acest pământ, împestriţată cu greşeli permanent repetate care, desigur, au dat naştere proverbului Românesc: „Cine face lui îşi face, cine dă lui îşi dă.”
  Genialul poet Mihail Eminescu a înţeles firea semenilor săi pe care i-a iubit şi ca mesager profetic în eternitate, este îndrumător şi luminător divin. Poezia aceasta, profund umană şi creştină, este unică în lume, este o imagine reală a poporului Român. Eminescu a înmănunchiat pulsaţii diferite ale vieţii, care par un buchet de flori şi buruieni. Iz Românesc şi prezenţă divină împodobesc durerile poporului care sunt temporare sub egida satanică a istoriei.
  În evidenţa divină, judecata este absolută; frumosul şi adevărul nu sunt chinuite pe drumul evoluţiei din cosmos şi sunt răsplătite cu dragoste eternă.
  Luminiţa Cornelia ZUGRAVU

  1. B.P. Haşdeu: Doina. Originea poesiei poporane la Români. Bucureşti, Columna lui Traian, V, IX, 1882, p.337-406
  2. V. Alecsandri: Poezii populare ale Românilor. Bucureşti, Tipografia Lucrătorilor Asociaţi, 1866
  3. Dicţionarul Literaturii Române de la origini până la 1900. Bucureşti, Ed. R.S.R., p.293
  4. Fabre D’Olivert. Les vers dorés de Pytagore. Paris, Bibliotech. Chacornae, 1923, p.11-18
  5. Ibidem
  6. Alexandru Conzé.Archaeologische Untersuchungen auf Samothrake. Wien, C. Gerold’s Son, 1875.
  7. Mihai Eminescu. Poezii. Ed. Junimea – Iaşi, 1990, p. 160-162

 5. D-le Radu Tudor, doresc sa va pun la dispoziţie citeva documente prin care sa prezentaţi la emisiunule la care participaţi, modul cum este furat de drepturi un pensionar anticipat paţial, prin ordinara lege fraudata 263/2010.Aceste documente vă vor fi transmise în format electronic, dacă mă veti contacta prin adresa de mail şi-mi veţi trimite o adresa de mail la care să vă trimit documentele.Pentru mine regimul FÂSescu este HOŢ.

 6. Postati, vă rog frumos cumva link-ul cu Lycée International des Pontonniers, Strasbourg, promoția 1989 să văd cu ochii mei, ca să văd încă o dată în ce hal minte Funeriu, ca înregul aparat represiv Pedelist în frunte cu seful lor ”băsescu”. Am încercat să intru pe Ministere d Education France, dar nu stiu în ce secventă a sitului este. Cu stimă și vă multumesc.

 7. Stimate domn, Radu Tudor , familia mea va apreciaza foarte mult, de cite ori avem ocazia urmarim emisiunea pe ANTENA 3 , unde o urmarim si pe indrazneata si simpatica Dana Grecu !

  Aveti mare dreptate in tot ceea ce spuneti !

  Din pacate sunt putini cei ca dv., si e mare nevoie de astfel de oameni care sa sesizeze si sa aduca opiniei publice tot ce se intimpla “ODIOS”IN TARA ASTA ATIT DE FRUMOASA SI BOGATA , CARE A AJUNS LA LIMITA SARACIEI , DATORITA INTERESEOR UNOR PARTIDE CARE NU STIU SA-SI URMAREASCA DECIT INTERESLE LOR, LASIN COMUNITATILE CARE LA DAU VOTURILE IN CMPANII , SA MOARA DE FOAME !

  Ne trbuie oameni ca dv. ca DANA GRECU ….etc ,….etc!

 8. Domnule Radu Tudor pe cand un “punct de intalnire” cu cei din armata?
  Ceva de genul:sefii :pupaciosi politici FARA GRAI…”noua” armata:pustii pilosi si fetitele piloase viitorul de aur,vechii=OUT!…AVEM ARMATA SAU DOAR SCLAVI NATO? platiti si umiliti ca in Botswana…
  Ar fi multe de spus…2012:atac la securitatea nationala?multi vor fi dati afara sau vor pleca din sistemul militar

 9. Buna seara! De ziua armatei 25.10. am fost la ordin, sa stam in ger, in tinute civile (nicidecum militare ordinul fiind foarte clar in acest sens) la Palatul Tineretului, atunci cand a venit Basescu & co. cred ca aveau nevoie de public,el insusi fiind inamicul public nr. 1. Nefiind de ajuns aceasta activitate , sau poate din contra, a avut un succes nebun , fiindca in armata ordinul se executa nu se discuta de catre cei care tin cu dintii si buzele lor ascutite de scaunele unde au fost pusi , pana si in armata , pe afinitati politice, ne trimit VERBAL nu in scris UN ORDIN, din partea sefului SMG, sa fim pe data de 01.11.2011, tot in TINUTE CIVILE (a naibi coincidenta) la Arcul de Triumf pt marea defilare pe timp de criza (dar din salarii au stiu sa taie) dar nu inainte ca unitatile militare sa trimita din timp ,adica pana maine 30.11.2011, listele cu prezenta la locul faptei.Iar ca trocul sa fie complet cei care vin pe data de 01.11.2011 la parada vor beneficia de zi libera in data de 02.11.2011. Dictatura?Ceausescu?Romania?
  Stiti ca de cand este OPREA ministru au fost schimbati 3 redactori de la revista Observatorul militar fiindca nu au acceptat sa scrie sau sa se publice ode pt preslavirea ministrului apararii?

  semneaza
  UN MILITAR CARE I-A FOST LUATA DEMNITATEA!

 10. sper domnule radu tudor ca in 2012 spre alegeri sa faceti un colaj de acest gen si sa il difuzati des pe post pt ca populatia sa isi aduca aminte trecutul apropiat si sa se gandeasca de 2 ori la vot ,ca vor vota cu puterea sau cu opozitia macar sa voteze in cunostinta de cauza si sa isi asume cel care pune stampila de vot ,viitorul tari sa nu mai aud lume ca azi ca ce rau au facut ca au votat pe x sau pe y si acum plang cu lacrimi de crocodil ,un colaj cu cei de la putere sa vedem ce au promis si ce au facut

  • BUNA ZIUA .SUNT DIN TIMISOARA SI ACUM O JUMATATE DE ORA AM VENIT DIN CENTRU UNDE SUNT ADUNATI CCA 100 OAMENI IN FRUNTE CU LORIN FORTUNA.SE STRIGA TOT FELUL DE LOJINCI PRINTRE CARE SI “JOS BASESCU”.ISI PREZINTA NEMULTUMIREA LOR -BANUIESC CA SUNT REVOLUTIONARII DIN 1989 – CA EI AU FACUT REVOLUTIA LA TIMISOARA SI ALTII SUNT BENEFICIARII A DIFERIT AVANTAJE.BANUIESC CA E MULTA SECURITATE DE DIFERITE GENURI[B SI F] . CIND AM STRIGAT JOS O ASA ZISA DOAMNA S-A UITAT FOARTE LUNG LA MINE SA MA FOTOGRAFIEZE IN MEMORIE.SE FAC FOTOGRAFII ,SE FILMEAZA ETC.
   JANDARMII STAU CITE TREI GRUPATI IN DIFERITE COLTURI ALE PIETI OPEREI-SAU VICTORIEI.
   BANATENI NU VOR IESI.DE CE?
   SOMAJUL E DOAR DE 1%.PENSIONARII NU VOR IESI?
   DE CE?
   TOTI AU COPII PLECATI IN STRAINATATE CARE II SUBVENTIONEAZA PENTRU A_SI COMPLECTA PENSIILE SAU MAI AU UN APARTAMENT INCHIRIAT SAU AU PAMINT IN APROPIEREA ORASULUI DE UNDE VIN ALTE VENITURI.
   VOR IESI IN STRADA PENSIONARI CA MINE CARE TRAIESC DOAR DIN PENSIE.
   SA STITI SA “SATULUL NU VA CREDENICIODATA PE CEL FLAMIND NICIODATA”.
   TOATA STIMA PENTRU EMISIUNILE PE CARE LE FACETI.
   TOT AZI AM VRUT SA CUMPARAM[EU SI O PRIETENA]NISTE SLANINA DE LA CASUTELE DIN FATA OPEREI SI UNGUROAICA NU A VRUT SA VORBEASCA CU NOI PE ROMINESTE IN CENTRUL TIMISOARE.VA DATI SEAMA CE ESTE IN INIMA ARDEALULUI???????
   VA DORESC DUMNEAVOASTRA SI ANTENEI 3 MULT SUCCES SI VIATA LUNGA.

 11. Tot respectul si admiratia mea de telespectator si cetatean,pentru dv.dle Radu Tudor!cu mare placere va urmaresc de cate ori am posibilitatea.
  Privesc situatia prezentata de voi la tv.-este total nedprept ce se intampla,in sensul ca Basescu si toti cei de la putere,isi permit luxul sa scoata in strada jandarmi si trupe speciale,inarmate si echipate,cu masini si tunuri de apa,contra manifestantilor!
  MANIFESTANTII PE CINE SA SCOATA IN CONTRAPARTIDA,NU DISPUNEM SI NOI DE ASEMENEA..DOTARI,CARE SUNT DIN BANII SI BUGETUL STRANS DE LA NOI,TOTUSI!!!
  NU INTELEG,DE CE ACESTI JANDARMI APARA NISTE SPECIMENE CARE CLAR CA SUNT IN CONFLICT CU POPORUL ACESTA SI CU VOINTA LUI?
  HULIGANII CARE DAU CU PIETRE NU STIM CINE SUNT,POATE AU FOST UN PRETEXT SA SCOATA TRUPELE SPECIALE IN STRADA,NU STIM,INSA,MANIFESTANTII CU CE TRUPE SA SE PREZINTE TOTUSI LA ACEASTA CONFRUNTARE?NOI AI CUI SUNTEM PANA LA URMA,IAR APARA AUTORITATILE MILITARE SI MILITARIZATE,DICTATORII SI CORUPTII SI LASII SI HOTII,IN DEFAVOAREA UNUI POPOR CARE NU MAI POATE SA INDURE SI NU MAI ARE PUTEREA SA TRAIASCA STRIVIT?
  IAR,DLE RADU?IAR?
  NIMENI NU VREA VIOLENTA,DAR SA ISI DEA DRACU DEMISI SI GATA,SA NE LASE IN PACE!!VIOLENTA EI O STARNESC CA NU INTELEG CA GATA..AJUNGE..

 12. Buna seara

  Sunt o angajata la S.C MIC.RO RETAIL S.R.L ,din Targu Mures ,si as dori sa va dau o stire pe care o puteti da public ca sa afle toata lumea cine este Dinu Patriciu.In data de 11.01.2012 trebuia sa ni se livreze in cont banii de salar de pe luna Decembrie si nu i-am primit nici la ora aceasta in plus ca in data de 12-13.12.2011 trebuia sa primim tichetele de masa de pe luna Noiembrie pe care nu le-am primit nici pana acum.De fiecere data cand intreb cand vom primi salariul si tichetele de masa primesc acelasi raspuns:”Monentan nu detinem aceste informatii”,nici macar nu ne anunta in ziua de salariu ca vedeti ca nu se vor livra banii.Eu acuma sunt in preaviz deoarece s-au inchis din magazine si ni s-a zis ca vom primi salariul de pe Decembrie, cel de pe Ianuarie+ un salar compensator,iar in 11.02.2012 vom primi si garantia care se retinea in fiecare luna in valoare de 90Ron ,pe care tare ma indoiesc sa o mai primim poate doar cu ajutorul judecatoriei.Eu sper sa mi se dea drepturile pe care le am,daca nu am sa ii dau in judecata.V-as ruga sa dati aceasta stire pe postul dumneavoastra sa vada lumea cum isi bat joc de angajati cei bogati.

  Va multumesc.

 13. Gândire şi acţiune la nivel mai înalt

  Intr-o zi, doi pescari şi-au încheiat timpul de pescuit . Au început să-şi adune uneltele. Dinspre râu se aude un ţipat disperat:
  – Ajutor,..ajutor,..ajutor………
  Unul dintre pescari, înotător bun fiind, aruncă hainele de pe el, sare în apă şi scoate la mal un om aproape înnecat. Ii dă primul ajutor.
  Celălat pescar sună la salvare, aceasta vine, ridica persoana afectată şi pleacă.
  In clipa următoare, alt strigăt disperat:
  – Ajutor,….. ajutor,….. ajutor………
  Il scoate şi pe acesta la mal, cheama salvarea, care il duce…..
  Dinspre râu se aud mai multe strigăte de ajutor…….
  Un mucalit fonfănind cuvânteaza;
  – Mai fratilor, în această formă nu veţi reuşi să-i salvati pe toti, de la înec. Ia vedeţi voi ca, în amonte pe pod este un tip într-ul jilţ, trage din trabuc si arată cu degetul: pe acela da, pe acela nu….O gaşcă de mercenari execută ordinele fără crâcnire aruncând în apa trecatorii arătaţi cu degetul, de tipul din jilţ.
  – Şi ce putem face?
  – Ha ha ha………..mimic mai simplu, Platiţi bine unul dintre mercenari (care nu are nici mama nici tata)
  – Şi ce să-i cerem?
  – Sa se ocupe de tipul din jilţ. Să facă ce crede el(este specialist). Are trei posibilităţi:
  1.- Să-l lege cu un bolovam şi să-l scape în râu;
  2.- Să-l puna în cămaşa de forţă şi să-l interneze la ospiciu;
  3-. Cel mai simplu – să-l ciuruiasca………
  – Ho ho ho …..chiar că-i foarte simplu…………………..

 14. Draga Dana, acest TB a recunoscut ca a sustinut partidul de la putere,e dus cu capul,o tine langa cu castigarea alegerilor,cu Romania care a iesit din recesiune, deci… ce a facut, a facut bine, stie ce trebuie facut…..Doamne……sustine ca romanii nu sustin votul care l-au dat ….vrea comportamentmodest al politicienilor….e DUS…..vorbeste de comportament modest….are nevoie de oameni credibili….lupta impotriva coruptiei…..e haotic…

 15. Scuze domnule Radu Tudor, pentru Draga Dana anterior dar nu am putut sa intru pe blog la Dana Grecu si l-am avut salvat in forma aceasta. Mii de scuze, ce am scris despre TB este valabil si pentru blogul dvs.

 16. Salut Radu,

  Am fost colegi la EVZ pe vremuri, si dar nu mai lucrez in presa de vreo 10 ani. Am cateva subiecte mai mult tehnice, care de obicei numai tu esti in stare sa le comentezi la emisiuni. Te urmaresc cu mare drag.

  Un exemplu de subiect este:

  Inainte de aceste ninsori, o salvare (112), NU SMURD, a facut 2h 30m intre Alba si Cluj (Institutul Inimii). Soferul era terminat de obosit, era sa derapeze de doua ori (riscand si viata lor si a pacientului).
  Motivul a fost faptul ca Salvarile sunt dotate doar cu tractiune pe spate. Tu stii ce inseamna asta. Adica nici macar tractiune pe fata, ce sa mai discutam de tractiune integrala. Cred ca la SMURD e diferit totusi.

  L-am intrebat pe soferul de pe Salvare a spus: “asa a fost comanda, ce sa ii facem..”

  Deci daca pe vremea cand nu ninsese i-a fost greu sa ajunga de la Alba la Cluj, acum cand avem troiene, de ce ne mira ca sarmanele Ambulante nu pot face fata.

  Te salut si tinem legatura sper,
  George

 17. Anca Boagiu isi ia ramas bun semnand niste contracte….suntem de ras, in loc sa-si anunte demisia, ea ne spune ce mai e de facut…..de ras, de ras…..vai de mama noastra

 18. DESI VA ADMIR SI PE DUMNEAVOASTRA SI PE MIRCEA BADEA ASISTENTA MEA M-A INCURAJAT SA VA IMPARTASESC UNELE INFORMATII CARE PROVIN DIN PRACTICA UNUI MEDIC DE FAMILIE CARE A PORNIT DE LA ZERO SI NU PRACTICA MEDICINA DE FAMILI LA UNUL DINTRE CENTRELE DE SANATATE( EX. CENTRUL MEDICAL UNIREA, MED LIFE, ARCADIA, MEDCENTER, MEDITUR, ETC.) LUCREZ IN SIUI SI ACEST LUCRU MA TRACASEAZA DEOARECE: CALITATEA DE ASIGURAT DE MULTE ORI NU COINCIDE CU DATELE CONCRETE ALE PACIENTULUI.EU PERSONAL AM FOST NEASIGURATA DESI ULTERIOR AM REUSIT SA RECUPEREZ SUMELE PE CARE MI LE INCASASERA ABUZIV.DE ANUL TRECUT , CIND AM REUSIT SA RECUPEREZ SUMELE DEJA PLATITE DE LA FINANTE INCA MAI AM ASIGURARE PINA PE 15.03.2012 ,SUMA DE 300RON SE PRESCRISESE. DUPA CUM STITI RELETIA UNEI PERSOANE FIZICE CU STATUL ESTE DE 3 ANI IN TIMP CE RELATIA STATULUI CU FIECARE DINTRE NOI ESTE DE 5 ANI.REVENIND LA SUBIECT: 1- PACHETUL DE BAZA NEFIIND DEFINIT NU AVEM LA CE NE RAPORTA 2-NU POTI PRESCRIE RETETE SAU PRESTA SERVICII MORTILOR. DEOARECE PROGRAMUL INFORMATIC NU PERMITE NICI ALTE SERVICII DECIT CELE DE URGENTA MEDICO-CHIRURGICALA SI DEPISTAREA CONFIRMATA A TBC. IN EXEMPLELE DIFUZATE IN MEDIA AM REMARCAT CA ACELE EXEMPLE SE REFEREAU LA PROGRAME NATIONALE. POTI EMITE RETETA PENTRU 3 LUNI( LEGALA) DAR ATUNCI CIND CASA CENTRALIZEAZA RETETELE PACIENTUL SA FIE DECLARAT DECEDAT LA ACEL MOMENT. SIUI NU PERMITE INFORMATII IN TIMP REAL SI NU CRED CA AR FI POSIBIL UN ASTFEL DE PROGRAM.3- DACA PACIENTUL LUCREAZA INTR-O MULTINATIONALA SAU INTR-O INTREPRINDERE CU SEDIUL IN ALT JUDET DECIT CEL AL SEDIULUI PRINCIPAL DE FAPT IN ORASUL IN CARE DOMICILIAZA SI MUNCESTE FIGUREAZA NEASIGURAT( DECLARATIILE SI VIRAMENTELE SE FAC DE LA SEDIUL CENTRAL SI NU DE LA FILIALE).DE ACEEA CENTRELE UNIVERSITARE AU IN PERCEPTIA CNAS MAI MULTA POPULATIE DECIT S-A RECENZAT.AR MAI FI MULTE ASPECTE DE SEMNALAT CA IMPERFECTIUNI( SPUS ELEGANT) ALE SIUI.DIN ACESTE CONSIDERENTE MEDICII AU DEVENIT INFRACTORI.

 19. Vis-a-vis de interceptările de azi !
  Domnule Radu Tudor, vă supun atenției o ipoteză. Întâmplător, în ziua în care ”președintele nostru” a venit la Ford Craiova, am sunat un prieten, manifestându-mi regretul că am renunțat la arma de vânătoare.
  (Omul mă invitase la vânătoare). A doua zi am sunat-o pe Olguța Vasilescu, pentru a-i solicita o drujbă. (Voiam să tai un plop uscat din fața casei). Este posibil s-o ridice pe Olguța ?

 20. In ultima vreme am stat de vorba cu mai multe persoane pro si contra Basescu. Am ramas uimita cat de violent verbal sunt cei pro Basescu. Pe langa asta sunt si indoctrinati. Ei sunt setati ca PSD=comunism. Nu inteleg ca toti am fost comunisti, eu am fost pionier apoi utc-ista. Dar ideologia mea s-a schimbat, nu mai gandesc ca acum 20ani. Eu cred in Victor Ponta si Crin Antonescu. Ponta este tanar, destept,ambitios iar Antonescu este un om cu picioarele pe pamant, matur in gandire si echilibrat.Am mari emotii ptr referendum ptr ca sunt multi oameni indoctrinati. Nu stiu ce ma fac daca iese Basescu iar.Nici la radio nu mai suport sa-l aud. Sper ca Dumnezeu sa ne lumineze mintile si sa facem ceea ce e bine.

 21. Din surse sigure Basescu a promis Oltchimul Germaniei iar Rosia Montana ,SUA ! E clar acum de ce a fost salvat ? De aceea rade dar poate ca o sa-i inghete rasul in curand ( din alta sursa poate buna poate nu !

 22. Aspectele negative din activitatea politiei, dezvaluite in ianuarie 2013, au aparut firesc, in urma politicii basiste. Spre exemplu, la ce sa te astepti, dupa ca a fost numit un ministru ca IGAS.

 23. Domnule Radu Tudor,
  .
  Notă: Vă rog ca acestă intervenție de-a mea șă fie bine înțelesă de dvs. și să rămână … ”între noi”. În sensul să nu o dați pe …”post” și asta din motive lesne de înțeles, cum veți vedea 😀
  .
  Nu știu dacă pentru dvs. are vreo importanta suma articolelor scrise de dvs. până acum pe blog. Pentru ATINGEREA numarului ”1000”(eventual , cum spuneam recent , chiar pe 1 DECEMBRIE- Ce frumos ar fi!), nu știu daca ar trebui, sau nu, să țineți cont de incă un aspect. Eu unul n-o voi face, dar cârcotașii –unii de loc proști… doar ticăloși, sigur o pot face și asta pentru a umbri acest EVENIMENT AL DVS.(și pentru mine…cel puțin) care s-ar suprapune fericit și… Zilei României . Este vorba de 3 ARTICOLE din trecut (care nu pot fi considerate…ARTICOLE) și care, la vremea aceea (șiacum)au dat “Error 404 – Page Not Found” din varii motive. Este vorba de:
  1. PDL : “FMI a cerut taierea salariilor cu 10%, Basescu a insistat sa fie 25%”
  Posted by Radu Tudor on December 14th, 2012
  Error 404 – Page Not Found
  .
  2. Basescu va da repede mandatul lui Ponta
  Posted by Radu Tudor on December 10th, 2012
  Error 404 – Page Not Found
  .
  3. Puternic si amarui 🙂
  Posted by Radu Tudor on December 12th, 2011
  Comentarii…. aici, O(zero) probabil și fiindca nu apare nimic de comentat respectiv ..poza.
  .
  Dvs. faceți cum considerați că este mai bine. Oricum m-ar bucura șă ne …bucurăm cu toții, cei care vă apreciază, la acest moment…ANIVERSAR al dvs.
  .
  Cu considerație!
  La mai multe Articole!…eu ținând…APROAPE 😀

 24. Domnule Radu Tudor,
  .
  Constat , de mai mult de 48ore, faptul că nu mai pot intra pe blogul dvs. După un comentariu al meu nu atât de consistent ca acel la care mă refeream, fără a vă spune o vorbă nelalocul ei referitoare la dvs., la Antena 3, la realizatori sau invitați ai acestui post, fără a folosi un limbaj licențios , după o primă respingere de către moderator restul de, poate, mai mult de 20 de incercări ducându-se direct in spam. Nu le am cu termenii informatici dar amenințările dvs. făcute altora care, probabil, vă jigneau crunt, mă determină să cred că astfel s-a procedat și-n cazul meu. Pentru dvs. o fi un câștig sau nu, dar pentru mine este o …pierdere. Am pierdut eu multe la viața mea . Toată nedumerirea rezidă din faptul este că aici nu știu de ce? Că nu s-a procedat corect printr-o atenționare că așa ceva NU SE PUBLICĂ. Era greu?
  N-a fost nici un avertisment (cum nu s-a întâmplat de 2 ani peste…10zile). Puteați să spuneți doua vorbe, trei..de felul(dacă-mi permiteți?):
  1. ti-am permis prea multe. de azi esti direct la spam
  2. daca nu-ti revizuiesti limbajul, mergi la spam.
  3. mai nene, mata esti zdravan?!
  4. sunt prea multe minciuni si prostii pe metrul patrat
  5. fara jigniri !!
  6. aberati la greu!
  Și asta pentru că eu, in nemernicia mea, cred, m-am luat vârtos, exasperat de postările unui individ(îl știți dvs. cine-i ”prietenul”… kârnat ) care, pur și simplu, după părerea mea, și-a bătut joc de acest blog. Jumătate(cantitativ… ca si cuvinte) dintre comentariile lui in ultimul timp(sub pseudonimul ”irigator”, ” cîrlig”, ”carmen popa”, ”corina stan”, ”corina bran” ”orange”, fiind REPOSTARI ALE ALTORA, din ALTE VREMURI. Individ deloc prost care se identifica, după părerea mea, la apucaturi cu base(divide et impera) , la tupeu cu udrea, la furat(fiind vorba de PLAGIATE LA GREU) cu… anastase. ’Geaba este mintos dacă este și…ticălos(n-am găsit o altă rimă, vorba inegalabilului Mircea Diaconu) Am vrut să fac puțină ordine pe blog pentru ceva ce consideram vicios demontându-i TOATE PLAGIATELE. Și-aici probabil am greșit. Asta cred..deocamndată.
  .
  În final am văzut , ca o încununare a TUTUROR POSIBILITĂȚILOR ACESTUI INDIVID, faptul MĂREȚ că v-a luat și postat , mai ieri, și un comentariu al dvs.( Radu Tudor says: September 26, 2013 at 6:44 pm – Cazul Voiculescu), cât și unul al meu care, pe mine însă mă deranjează și acum nu pot RIPOSTA. Pentru că AMEȚEȘTE LUMEA DE CAP . E vorba de un comentariu de-al meu din November 23, 2013 at 8:36 RELUAT sub pseudonimul carmen popa says: November 24, 2013 at 5:02 pm -a treia postare a lui la articolul dvs de mai sus “Palada : “Basescu e matrafoxat”.
  AMEȚEȘTE LUMEA DE CAP cu cine-i, in realitate @gemil cum a făcut-o de prin Aprilie de când a apărut sub diverse identități. Și nu-mi place. Asta e!
  .
  @gemil, un pârlit de inginer, care nu le are nici cu o exprimarea prea corect…gramatical, care nu a scris atât de licențios ca alții, care nu are nici informațiile unora, sau intoxicările.. altora, care nici ”nu se aruncă…ca rața la muci ” , care nu ” intră in corul de profesionisti denigratori ” , care nu scrie nici ”din ….. ficati” , care nu este nici ” cu ura in suflet ”
  .
  Cu aceeași considerație!

 25. Domnule Radu Tudor,
  Spuneți-mi ce se întâmplă ? Am trimis la 12:35h un mesaj d-lui Aurel(conținutu-i mai jos) și, cum prima oară nu mi-a intrat la ”moderare”, incercând și a doua oară, am primit următorul mesaj.
  WordPress – Error ”Duplicate comment detected; it looks as though you’ve already said that!”
  După ce și anterior(November 27, 2013 at 9:59 am- in cadrul Articolulului dvs. de început ”Nu cumva sa uitati…” ) vă explicam că nu înțelegeam motivul pentru care primesem același răspuns ca și acum, de-am fost nevoit să vă transmit cu alt Mail, și faptul că ceva nu este în regulă fiind și acum pus în aceeași postură(de a-mi schimba Mailul) pentru un COMENTARIU pur și simplu …INOFENSIV. ca și acum ..o zi.
  Nu înțeleg (ne pricepându-mă nici prea bine in informatică) cum de intră SPAMUL(sau ce naiba o fi?!) atât de ușor in FUNCȚIUNE? Ca nici anterior nu vă supărasem mai ales, cel puțin, că n-ați avut nici timp sa cititi pentru a vă supăra.
  .
  @Aurel
  .
  Domnule Aurel,
  Mă bucură că mai sunt și oameni moderați pe acest blog precum dvs. Este nevoie de puțin echilibru al opiniilor, nu numai cu etichete, lozinci și injurături la adresa ”actualilor”, pentru a nu ne da senzația nouă, care suntem cu USL-ul,că indiferent de tema abordată am intrat din greșeală pe un site băsist gen ”In gura Porei” sau ”Cristoiul zilei”. Ei zic că asta-i critică. Văd, până acum, că nu ați fost ”atacat” . Nu reprezentați un pericol…încă. Ați fost plagiat,insă, la greu.De un plagiator NOTORIU de pe aici(care-și schimbă pseudonimul precum șosetele) care are drept scop crearea CONFUZIEI. Ține-l departe! Ținem aproape! 😀

   • Aici , la acest Articol merge (după câte se poate vedea) cu acest Mail
    .
    ….la articolul “Cit mai suporta Victor Ponta?” nu vrea să intre nici cu…miliția, Comentariul de mai sus????!!!!!

    • Iertați-mă dar, în nepriceperea mea, o sa mai incerc(off topic) și la alte Articole ale dvs. mai actuale nu numai aici, în…primul, unde văd că merge.

 26. Domnule Radu Tudor,

  Am incercat cu insistență și in aceasta dimineață, off topic , să-i scriu ceva ”de bine lui Aurel” (așa cum vă spuneam și astă noapte și tot in acest Articol de începu al dvs).
  .
  Nu am putut intra pe blog, in articolul de astazi scris de dvs, ”Victoria milionarilor in euro” …nici cu miliția. Am schimbat nickname-ul (fără a schimba și rădăcina … gemil), am schimbat, intr-o veselie, adresa de Mail.Am schimbat, pe ici pe colo și textul. Nici un rezultat.
  Așa că, vorba lui Emil Constantinescu constat că…” M-a invins SISTEMUL”. Constat la rându-mi ”VICTORIA milionarilor in etichete, lozinci și înjurături”. N-am știut în ce-am intrat. Vă prezint scuze!
  .
  Sper ca măcar acest ultim mesaj să intre. Și mai sper ca și dvs. să fiți o victimă nevinovată și nu cel care îmi produce această ieșire NEMERITATĂ din peisaj.
  .
  Cu această ultimă speranță, la care, totuși, mă aștep, RÂMÂN ACELAȘI care v-a apreciat și pe dvs., și pe dl. Gâdea(în mod deosebit și să nu fiți invidios, vă rog!), și pe Oana, și pe Ursu și, în general, postul Antena 3, vă salut(nemaiavând altă cale din acest moment) de Ziua României

 27. Sunt foarete indignat ca niste incapabili care conduc institutiile statului pe carute de bani ne iau de prosti cand in realitate PROSTII sunt ei. Vinovatii principal sunt cei de la ROMATSA deoarece ei aveau
  COORDONATELE ultimului loc in care au pierdut legatura cu avionul, VECTORUL pe care se deplasa, VITEZA de zbor si timpul pana la telefonul primit de la Dr. Zamfir. SPATIUL parcurs de avion in timpul lipsei semnalului S = V * T in felul acesta gasea locul de prabusire al avionului si daca trasau un cerc cu raza de 1 KM acopereau si eventualele abateri de la viteza de zbor si abaterea de la directia zbor (stanga, dreapta). Daca au avut si coordonatele transmise prin telefon (daca stiau sa le citeasca si sa le interpreteze) corelate cu cele iesite din calcul acuratetea stabilirii locului prabusirii ar fi fost la nivel de zeci de metri.
  Impotriva parerilor tot a tot felul de asa zis specialisti PILOTUL A. IOVAN A REALIZAT UN LUCRU FENOMENAL SA AJUNGA CU TOTI PASAGERII LA SOL SI IN VIATA. INCAPACITATEA INSTITUTIILOR STATULUI A UCIS DOI OAMENI.
  Cun a reusit STS sa localizeze un urmarit penal in zona Urziceni cu a aproximare de 3 m, pe baza unui telefon ?
  VINOVATI SI MORAL SI PENAL conducerea ROMATSA si STS.

 28. Domnule Radu Tudor,
  .
  D Iertați-mă, dar eu, în cele 1050 comentarii de până acum, prezentate uneori chiar sub formă de …romane(vorba rivalului Titus Voinopol 😀 ), am lovit deseori, pe aici, și prea dur în bandiții mei locali (și psd-iști , și pnl-iști , într-o înfrâțire, pe-aici, de numa’ numa’) și, să nu mai vorbesc, în băsescu &co încât mi-e că mă trezesc (că-mi tot spune soția mea să mă potolesc – și eu nu, și nu 😀 ), precum Mona Pivniceru cu probleme pe la ….frâne , sau șefa AMR , Gabriela Baltag… cu probleme pe la…. direcție sau, într-un caz mai fericit, cu mașina furată (cum mi s-a și întâmplat, de altfel) 😀
  După adresa de E-mail din trecut(cu nickname-ul gemil din prezentul articol) însă, mă puteți …”depista” și astfel puteți afla și orașul, și bandiții locali (vedeți, eu nu le zic nici baroni nici ciocoi – ”it’s the difference” ) și despre frumoasa mea familie, TOTUL fiind in acestă adresă de E-mail pe care l-am sperat(atunci)a fi ținut la …secret- garantat de dvs. prin acel ”will not be published!”
  …..sau ne vom întîlni poate în curînd la o nouă lansare de carte a dvs. atunci când, obligatoriu, îmi veți cere să mă prezint, desigur pentru dedicație 😀
  Hai, că am luat-o razna (și mi-a mai spus soția mea că la mine ”gura bate ..fundu” , că la noi în familie se vorbește foarte frumos și …”las-o dracului” este considerată deja înjurătură groasă și mă face să mă rușinez că am proferat o astfel de ”înjurătură” prin casă. În timp ce, pe aici, uneori mai bat câmpii și normal că vorbesc , firește, asta fiind legat și de cum arată ”câmpii” patriei, deci….buruienos.
  .
  Oricum, țin să vă spun că vă apreciez foarte mult (cu bunele și cu relele dvs.) și-mi doresc ca un om ca dvs. să fie în PRIMII TREI OAMENI în conducerea statului Român (cu voia sau fără voia dvs. 😀 )
  Mulțumesc și eu pentru aprecieri (dacă așa am înțeles eu bine?!)
  .
  will or wil not or be published 😀

Leave a Reply