Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) anunță, în luna august 2022, că a sancționat mai multe companii din domeniul asigurărilor, piața de capital și pensii private. Printre cei sancționați se numără și Euroins, care este în prezent liderul pieței asigurărilor, după ce City Insurance a intrat în faliment, care a primit două amenzi în valoare totală de 1,36 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor legii privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare, precum și pentru nerespectarea prevederilor privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară cu modificările și completările ulterioare.

Printre alte nume cunoscute din piața de capital sancționate de ASF se numără Alexander Adamescu, care este președintele companiei hoteliere Intercontinental România și Unirea Shopping Center.

PIAȚA DE CAPITAL

Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. – Sancționarea Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și reprezentant legal al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A., cu amendă în cuantum de 12.500 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Unirea Shopping Center S.A. – Sancționarea Bogdan Alexander Adamescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și reprezentant legal al societății Unirea Shopping Center S.A., cu amendă în cuantum de 11.600 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Electroconstrucția Elco S.A. Alba Iulia – Sancționarea Dorin Bărbănțan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Electroconstrucția Elco S.A. Alba Iulia, cu amendă în cuantum de 10.800 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Mecanica Fină S.A. – Sancționarea Mollo Sergio, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director general al societății Mecanica Fină S.A. și semnatar al rapoartelor transmise de societate, cu amendă în cuantum de 10.800 lei, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Comcereal S.A. Slobozia – Sancționarea cu avertisment către Marian Bălan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Comcereal S.A. Slobozia, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

IOR S.A. – Sancționarea cu avertisment către Oancea Daniel, în calitate de Director general al societății IOR S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

EL-CO S.A. Tg. Secuiesc – Sancționarea cu avertisment pentru Nanca Viorica, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății EL-CO S.A. Tg. Secuiesc, pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Conex Prahova S.A. – Sancționarea cu avertisment pentru Jullieta Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Conex Prahova S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Sticloval S.A. – Sancționarea cu avertisment pentru Ecaterina Popescu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății Sticloval S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Vinalcool Argeș S.A. – Sancționarea cu avertisment către Marian Drăgușin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Vinalcool Argeș S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Utiliteh Services S.A. – Sancționarea cu avertisment către Lucian Constantin Ciofoaia, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Utiliteh Services S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Sinter Ref S.A. – Sancționarea cu avertisment către Osman Zeiti, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Sinter Ref S.A., pentru nerespectarea obligației de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situațiile financiare ale societății aferente exercițiului 2020.

Evergent Investments S.A. – Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la Evergent Investments S.A., a fost atenționată Michaela Pușcaș, în calitate de ofițer de conformitate. Deficiența constatată a vizat unele aspecte privind regulile de evaluare a activelor FIA. Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe.

SIF Oltenia S.A. – Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la SIF Oltenia S.A., au fost dispuse următoarele sancțiuni / măsuri:

 • sancționarea cu avertisment a SIF Oltenia S.A.;
 • sancționarea cu avertisment a Vioricăi Bălan, în calitate de ofițer de conformitate (RCCO);
 • sancționarea cu avertisment a Danielei Budin, în calitate de ofițer de conformitate PCSB – CFT;
 • atenționarea lui Sorin Iulian Cioacă, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație (începând cu 03.12.2020) și Director general (începând cu 16.12.2020);
 • atenționarea lui Mihai Trifu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
 • atenționarea lui Codrin Matei, în calitate de membru al Consiliului de Administrație și membru în Comitetul de Nominalizare și Remunerare;
 • atenționarea lui Mihai Zoescu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
 • atenționarea Andreei Cosmănescu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
 • atenționarea lui Adrian Andrici, în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare (perioada 04.12.2020 – 20.06.2021);
 • atenționarea lui Tudor Ciurezu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director general (perioada 14.05.2019 – 12.10.2020);
 • atenționarea lui Cristian Bușu, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și Director general adjunct (perioada 14.05.2019 – 03.12.2020);
 • atenționarea Aninei Radu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 12.10.2020);
 • atenționarea lui Radu Hanga, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 04.05.2020);
 • atenționarea Anei Barbara Bobircă, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 15.05.2020);
 • atenționarea lui Nicolae Stoian, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 12.10.2020);
 • atenționarea lui Carmen Popa, în calitate de membru al Consiliului de Administrație (perioada 14.05.2019 – 12.10.2020).

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe.

Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind cadrul procedural/organizatoric și gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate.

UniCredit Bank, în calitate de depozitar – Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la UniCredit Bank, au fost dispuse următoarele măsuri:

 • atenționarea Irinei Savastre, în calitate de Conducător al Departamentului Servicii Globale de Custodie (perioada 26.02.2019 – 20.09.2021);
 • atenționarea Vivianei Trăistaru, în calitate de Conducător al Departamentului Servicii Globale de Custodie (începând cu data de 30.09.2021). Deficiența constatată a vizat aspecte privind cadrul procedural/organizatoric.

ASIGURĂRI

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. – societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 1.023.200 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare. În sarcina societății au fost impuse următoarele măsuri: în termen de 3 luni de la data primirii deciziei, societatea va raporta modul de implementare a măsurilor luate privind guvernanța activităţii investiţionale, precum și modul în care a ținut cont de recomandările echipei de control cuprinse în procesul verbal.  De asemenea,  societatea a fost sancționată și cu amendă în cuantum de 333.373 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară cu modificările și completările ulterioare.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. – societatea a fost sancționată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 13/2019 cu privire la netransmiterea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2021 în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar.

BRD Asigurări de Viață S.A. – societatea a fost sancționată cu amendă în cuantum de 129.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul neactualizării în termenul legal a procedurilor și politicilor interne referitoare la implementarea legii anterior menționată.

Grawe România Asigurare S.A. – Societatea a fost sancționată cu avertisment scris pentru plata cu întârziere a despăgubirilor cuvenite în cazul a 3 dosare de daună, respectiv pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările și completările ulterioare. 

PENSII PRIVATE

BRD – Groupe Société Générale S.A., în calitate de intermediar de pensii private, a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale legate de activitatea de marketing a fondurilor de pensii private.

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 553.900 lei și avertisment scris, pentru faptul că nu a asigurat, potrivit legii, aplicarea unor mecanisme interne adecvate și efective de verificare necesare, în acord cu dimensiunea, natura și complexitatea activității acestuia, în ceea ce privește controlul datelor din balanțele contabile ale societății. Totodată, la nivelul societății nu s-a asigurat înregistrarea tuturor documentelor de uz intern.

Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în perioada controlată, a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 67.800 de lei și avertisment scris, pentru situații de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce privește anumite fluxuri operaționale, precum: actualizarea datelor participanților, situații punctuale de întârziere a plăților efectuate către beneficiari, publicarea unor situații financiare cu date eronate, erori de raportare și informare a participanților etc.

Adriana Mîndrilă, în calitate de persoană care a asigurat în perioada controlată conducerea structurii de audit intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului că nu a planificat și nu a desfășurat, în perioada controlată, misiuni de audit care să determine eficacitatea şi caracterul adecvat al mecanismelor şi procedurilor administratorului cu privire la activitatea contabilă proprie a societății.

Elena-Mihaela Pruteanu, în calitate de persoană care a asigurat în perioada controlată conducerea structurii de control intern a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.100 de lei ca urmare a faptului că nu a monitorizat și nu a verificat cu regularitate aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii private, şi a procedurilor interne,  pentru a ține evidenţa neregulilor descoperite,  nu a depus toate diligențele pentru a preveni orice situație de încălcare a prevederilor actelor normative aplicabile sau a procedurilor interne ale administratorului şi nu a formulat propuneri de măsuri ferme pentru remedierea situațiilor de neconformitate.

Maria-Alina Petru, în calitate de persoană care conduce structura de control intern în cadrul NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 1.600 de lei ca urmare a faptului că nu a îndeplinit corespunzător atribuția de urmărire a ducerii la îndeplinire de către societate a măsurilor dispuse de către A.S.F.

NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. – Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control inopinat la NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:

 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.800 lei și avertisment scris Andreei Marina Pipernea, în calitate de Director general;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.400 lei și avertisment scris Florinei Mihaela Decei, în calitate de Contabil Șef;
 • sancționarea cu avertisment scris lui Bogdan Costin Vlad, în calitate de persoană care conduce structura de audit intern a NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A.

Totodată, în sarcina societății a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficiențe/mitigarea unor riscuri. Principalele deficiențe constatate au vizat unele aspecte privind guvernanța, activitatea unei funcții cheie, cadrul procedural și activitatea operațională.

ASF este condus de prof.univ.dr. Nicu Marcu in calitate de presedinte.

Leave a Reply