Oana Florea, deputat PSD, vicepreședinte al Comisiei juridice din Camera Deputatilor, este initiatorul unui proiect interesant privind conduita parlamentarilor. Iata cum argumenteaza Oana Florea proiectul ei :

România are nevoie cât mai urgent de un Cod de conduită al deputaților și senatorilor care să reglementeze normele și principiile de conduită parlamentară în exercitarea mandatului încredințat. În acest sens, am depus la Parlament, împreună cu deputații din Comisia juridică, un proiect de Hotărâre privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor.

Un astfel de Cod este necesar și din perspectiva Raportului de monitorizare al Comisiei Europene (MCV), care a solicitat de fiecare dată elaborarea acestui act normativ, în care să fie incluse prevederi clare cu privire la respectul reciproc între instituții și la modalitatea de exercitare a mandatului de parlamentar.

Prezentul Cod de conduită este de inspirație franceză și cuprinde reguli de conduită care au scopul de a crește încrederea cetățenilor în reprezentanții lor aleși. În același timp, reglementările cuprinse în Cod se referă la principiile care trebuie să stea la baza întregii activități exercitate în cursul mandatului încredințat: legalitatea, integritatea, independența, obiectivitatea, transparența, onestitatea, etc.

Adoptarea unui Cod de conduită al parlamentarilor are în vedere promovarea și asigurarea unei conduite etice, oneste, obiective, care să combată comportamentele contrare eticii și deontologiei, să statornicească reguli referitoare la drepturi și responsabilități și să garanteze o apărare împotriva unor comportamente nepotrivite sau abuzive.

De asemenea, Codul de conduită garantează libertatea de exprimare în limita decenței, transparența activităților parlamentarilor în conformitate cu legea, adoptarea unei ținute morale și vestimentare ireproșabile, utilizarea unui limbaj corespunzător funcției și misiunii încredințate de către cetățeni în exercitarea mandatului.

Reglementările Codului sunt corelate și se completează cu legislația relativă la statutul parlamentarilor, la incompatibilități și conflicte de interese, precum și la declararea averilor sau a cadourilor legale, de protocol, primite în decursul mandatului.

Iata proiectul :

Parlamentul României adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

privind

CODUL DE CONDUITĂ AL DEPUTAȚILOR ȘI SENATORILOR

Articolul 1

Considerații generale

(1) Codul de conduită al deputaților și senatorilor reglementează normele și principiile de conduită parlamentară în exercitarea mandatului încredințat.

(2) În exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului.

(3) Mandatul deputaților și al senatorilor se exercită în conformitate cu principiul separației și echilibrului puterilor — legislativă, executivă și judecătorească — în cadrul democrației constituționale.

Articolul 2

Independența

(1) Deputații și senatorii nu trebuie să fie influențați în exercitarea mandatului lor de nicio altă entitate, persoană fizică sau juridică.

(2) Mandatul imperativ este nul iar deputații și senatorii nu trebuie să încheie nicio înțelegere prin care să condiționeze votul exprimat în exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar.

Articolul 3

Obiectivitatea

În exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de imparțialitate, luând în considerare interesul cetățenilor pe care îi reprezintă. Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa cu competență și corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin.

Articolul 4

Responsabilitatea

Deputații și senatori au obligația de a participa la activitățile parlamentare, de a fi în contact cu cetățenii și de a exercita într-o manieră transparentă a mandatul lor.

Articolul 5

Probitatea

Deputații și senatorii au obligația să facă cunoscut orice interes personal care ar putea influența acțiunile lor publice și să participe activ la soluționarea unui eventual conflict de interese în beneficiul interesului general.

Articolul 6

Exemplaritatea

(1) Deputații și senatorii trebuie să asigure prin atitudine, limbaj, conduită și ținută solemnitatea ședințelor parlamentare și bunul mers al activităților desfășurate în cadrul structurilor parlamentare.

(2) Parlamentarii trebuie să aibă o ținută vestimentară decentă și să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase.

Articolul 7

Respectarea reputației Parlamentului

Deputații și senatorii au obligația ca prin acțiunile desfășurate să nu aducă prejudicii imaginii și reputației Parlamentului.

Articolul 8

Informarea cetățenilor

Deputații și senatorii trebuie să informeze, în mod constant, cetățenii despre acțiunile pe care le întreprind și despre inițiativele sau punctele de vedere pe care le susțin în exercitarea mandatului lor.

Articolul 9

Regimul declarațiilor

(1) Deputații și senatorii au obligația de a depune declarații de avere și de interese în condițiile prevăzute de lege.

(2) Deputații au obligația ca, anterior deplasărilor în interes de serviciu, să declare programul deplasării și modalitățile de finanțare.

(3) Deputații au obligația să declare orice cadouri sau avantaje primite în exercițiul funcției, cu excepția celor reglementate prin Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

Articolul 10

Procedura de soluționare a sesizărilor

(1) Orice sesizare în legătură cu nerespectarea prezentului Cod de către deputați și senatori revine Comisiilor juridice ale celor două Camere, după caz.

(2) Sesizarea se depune la Președintele Camerei Deputaților sau Președintele Senatului, după caz, care poate sesiza comisia respectivă, fixând un termen, în care să evalueze cazurile în care există suspiciuni de încălcare a Codului. Orice deputat sau senator poate sesiza în scris comisia prevăzută la alin.(l) cu privire la suspiciuni de încălcare a Codului de conduită sau de neaplicarea prevederilor acestuia.

(3) Comisia întocmește un raport în termen de 30 de zile calendaristice. În cazul în care se constată că un deputat sau un senator a încălcat prevederile codului, raportul propune măsuri de sancționare, în conformitate cu regulamentul fiecărei Camere.

(4) Comisia are obligația să invite la audieri deputatul sau senatorul în cauză pentru a-și prezenta punctul de vedere.

Articolul 11

Sancțiuni

Sfera incompatibilității ori a conflictelor de interese, a interdicțiilor și a abaterilor disciplinare parlamentare, procedurile în materie disciplinară și aplicarea sancțiunilor sunt cele stabilite exclusiv prin cap.IV și XII din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Această Hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE

CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE

SENATULUI

3 COMMENTS

 1. Imi vine sa rad, cod de conduita facut de PSD ! Azi nu erau decat vreo 3 de la USR in Senat, Gotiu prezidand in locul lui Tariceanu.

  Doamna Florea a respectat regula impusa de domnul Dragnea ca orice proiect de lege sa treaca mai intai pe la partid ?

  Art. 2 independenta. Doamna Florea vrea sa ne spuna ca nu va vota asa cum spune liderul PSD sau seful ei de grup ?

  Art. 3 Doamna Florea vrea sa ne spuna ca va vota vreodata impotriva intereselor de partid ale PSD fiind tot timpul obiectiva ?

  Art. 4 Parlamentarii sunt mai chiulangii decat pustii de liceu care se duc in baruri si sali de jocuri in loc sa dea test la mate.

  Art. 5 Doamna Florea vrea sa il forteze pe domnul Dragnea sa recunoasca interesele sale in ferme de porci, firme de constructii, paduri, hoteluri, terenuri de tenis ?

  Art. 6 Doamna Florea are ceva cu limbajul lui Serban Nicolae si Codrin Stefanescu ?

  Art. 7 Ce inseamna “obligatia” si cine ii obliga ?

  Art. 8 Ce inseamna “in mod constant” ?

  Art. 9 e deja reglementat de lege.

  Art.10 se cam bate cap in cap cu Art 2 si cu actualul regulament si statut al Camerei Deputatilor.

Leave a Reply