Pe ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri, 13 iulie, se află o notă de la informare de la Ministerul Muncii „privind adoptarea și implementarea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jalonului 215 aferent reformei sistemului de pensii din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – indemnizațiile/pensiile de serviciu, inclusiv pensiile militare”, scrie stiripesurse.ro

Nota, întocmită de Ministerul Muncii, responsabil de reforma pensiilor în PNRR, se referă la jalonul 215, care presupune inclusiv reforma pensiilor speciale și de serviciu. Până la finalul anului 2022, România trebuie să finalizeze legislația necesară, asumată prin PNRR.

Nota precizează că Ministerul Muncii a promovat un memorandum care să stea la baza redactării noii legislații, dar Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale au returnat memorandumul neavizat. De asemenea, Ministerul Justiției și Serviciul Român de Informații încă au documentul în circuitul de avizare.

„Conform jalonului 215, până la sfârșitul trimestrului IV 2022 trebuie întreprinse demersurile necesare pentru finalizarea „cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”. Conform PNRR acestea vor fi reformate pe baza unor soluții care să vizeze corectarea inechităților dintre beneficiarii acestor categorii de pensii și beneficiarii din sistemul public de pensii din punct de vedere al aspectului contributivității, luând în considerare și jurisprudența Curții Constituționale.

Noul cadru legislativ nu va permite crearea unor noi categorii de pensii. Întrucât pensiile de serviciu reglementate prin statute profesionale sunt considerate contrare fundamentului regimului de pensionare, prin noua reglementare se intenționează să se introducă noi criterii și condiții concrete de exercitare a dreptului la pensia de serviciu, care au ca efect o redimensionare a cuantumului acestora. Noua redimensionare a cuantumului pensiilor de serviciu nu va echivala cu exproprierea beneficiarilor de pensii de serviciu. Recalcularea pensiilor de serviciu nu echivalează cu o restrângere a unui drept constituţional, ci se impune pentru restrângerea cheltuielilor bugetare”, se arată în Nota Ministerului Muncii.

Iata Nota :

NOTĂ DE INFORMARE
Privind adoptarea și implementarea unor măsuri necesare pentru
îndeplinirea jalonului 215 aferent reformei sistemului de pensii din cadrul
Planului Național de Redresare și Reziliență – indemnizațiile/pensiile de
serviciu, inclusiv pensiile militare
În cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), România beneficiază de o
alocare de aprox. 29,2 mld. euro. Pentru a accesa aceste fonduri, România a elaborat și
transmis oficial, la 31 mai 2021, Comisiei Europene (COM), Planul Național de Redresare
și Reziliență (PNRR). Acesta a fost aprobat la 29 octombrie 2021 prin Decizia Consiliul UE
și a intrat in vigoare la 3 noiembrie 2021.
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale are calitatea de coordonator de reforme și
investiții fiind responsabil de gestionarea și implementarea intervențiilor din cadrul
celor 4 componente, respectiv C7 – Transformare digitală, C8 – Reforma fiscală și reforma
sistemului de pensii, C13 – Reforme sociale, C14 – Bună guvernanță.
În acest sens în cadrul Componentei 8 – „Reforma fiscală și reforma sistemului public de
pensii”, componentă care include o serie de reforme și investiții menite să abordeze
principalele provocări cu care se confruntă administrația fiscală, sistemul fiscal, cadrul
bugetar al guvernului, sistemul de pensii și sprijinul guvernamental pentru întreprinderi,
este cuprinsă Reforma nr. 6 – „Reforma sistemului public de pensii”.
În perioada 2022-2023, Reforma nr.6 – „Reforma sistemului de pensii” și investițiile
asociate, vizează îndeplinirea conform calendarului orientativ a următoarelor jaloane și
ținte:
 Jalonul 214: „Intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii”
 Jalonul 215:„Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea
cheltuielilor cu pensiile speciale” (indemnizații și pensii stabilite și plătite în baza
unor legi cu caracter special)
Pentru îndeplinirea jaloanelor și atingerea obiectivelor reformelor și investițiilor propuse
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se află în parteneriat cu Casa Națională de Pensii
Publice, iar pentru implementarea jaloanelor beneficiază de asistența tehnică furnizată
de Banca Mondială.
2
În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în componența „Reformei
sistemului public de pensii” este adresată și problematica indemnizațiilor/pensiilor de
serviciu.
Conform jalonului 215, până la sfârșitul trimestrului IV 2022 trebuie întreprinse
demersurile necesare pentru finalizarea „cadrului legislativ pentru reducerea
cheltuielilor cu pensiile speciale”.
Conform PNRR acestea vor fi reformate pe baza unor soluții care să vizeze corectarea
inechităților dintre beneficiarii acestor categorii de pensii și beneficiarii din sistemul
public de pensii din punct de vedere al aspectului contributivității, luând în considerare și
jurisprudența Curții Constituționale. Noul cadru legislativ nu va permite crearea unor noi
categorii de pensii.
Întrucât pensiile de serviciu reglementate prin statute profesionale sunt considerate
contrare fundamentului regimului de pensionare, prin noua reglementare se
intenționează să se introducă noi criterii și condiții concrete de exercitare a dreptului la
pensia de serviciu, care au ca efect o redimensionare a cuantumului acestora.
Noua redimensionare a cuantumului pensiilor de serviciu nu va echivala cu exproprierea
beneficiarilor de pensii de serviciu. Recalcularea pensiilor de serviciu nu echivalează cu o
restrângere a unui drept constituţional, ci se impune pentru restrângerea cheltuielilor
bugetare.
Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, atribuțiile specifice ale MMSS în domeniul
pensiilor şi altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special, se referă la:
 Elaborarea de proiecte de acte normative şi metodologia de aplicare a
prevederilor legale din domeniul pensiilor, altor drepturi de asigurări sociale şi
drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii
Publice;
 Monitorizarea și evaluarea modului de implementare a politicilor de pensii şi
altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special de către Casa Naţională de
Pensii Publice;
În acest sens în vederea asigurării unui cadru de implementare eficient al „Reformei
sistemului public de pensii” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,
inclusiv asupra problematicii indemnizațiilor/pensiilor de serviciu, inclusiv cele militare
este necesară organizarea unor grupuri de lucru inter-instituționale ce vizează implicarea
ministerelor de resort/instituțiilor al căror personal beneficiază de indemnizații/pensii de
serviciu.
Astfel, pentru îndeplinirea acestor obligații, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a
promovat un Memorandum având scopul stabilirii premiselor instituționale necesare
pentru îndeplinirea jalonului 215 :„Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru
reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale” (indemnizații și pensii stabilite și plătite în
baza unor legi cu caracter special) având următoarele prevederi:
3
1. Încheierea de protocoale de implementare a reformei sistemului public de pensii între
MMSS/CNPP și ministerele de resort și/sau instituțiile al căror personal beneficiază de
indemnizații/pensii de serviciu, inclusiv pensiile militare, privind punerea la dispoziția
MMSS, în vederea îndeplinirii jalonului 215, a propunerilor legislative care
reglementează aria de competență a fiecărui minister. De asemenea, vor fi furnizate
MMSS/CNPP datele și informațiile necesare în vederea măsurării impactului bugetar al
propunerilor/opțiunilor de reformă a indemnizațiilor/ pensiilor de serviciu, inclusiv
cele militare;
2. Constituirea unui grup de lucru inter-instituțional cu reprezentanți ai tuturor
ministerelor de resort și/sau instituții al căror personal beneficiază de
indemnizații/pensii de serviciu, inclusiv pensiile militare de stat și reprezentanți ai
Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și ai Casei Naționale de Pensii Publice pentru
elaborarea cadrului legislativ necesar implementării reformei privind pensiile de
serviciu;
3. Participarea reprezentanților ministerelor de resort/instituțiilor al căror personal
beneficiază de indemnizații/pensii de serviciu, inclusiv pensiile militare la activitățile
comitetului privind monitorizarea sistemului public de pensii, însărcinat cu revizuirea,
cu sprijinul furnizorului de asistență tehnică, a sistemului de pensii și a intervențiilor
la nivel de politici în sistemul de pensii;
4. Informarea la fiecare reuniune a comitetului interministerial de coordonare al PNRR
(coordonat la nivel de prim-ministru) și comitetului de monitorizare al PNRR cu privire
la stadiul și implicarea ministerelor de resort/instituțiilor al căror personal
beneficiază de indemnizații/pensii de serviciu, inclusiv pensiile militare în
implementarea jalonului aferent reformei.
Până la data de 11.07.2022, în cadrul procedurii de avizare interinstituțională:
– Au avizat favorabil: Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației;
– Au avizat cu observatii: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;
– Au returnat proiectul de Memorandum neavizat cu observații: Ministerul Apărării
Naționale și Ministerul Afacerilor Interne
– se află încă pe circuitul de avizare: Ministerul Justiției și la Serviciul Român de
Informații.
Menționăm faptul că avizarea și aprobarea acestui Memorandum este un demers
necesar pentru îndeplinirea în termen a jalonului 215, având termen de finalizare 31
decembrie 2022 (intrarea în vigoare a noului act normativ).
Ministrul muncii și solidarității sociale
Marius – Constantin BUDĂI

1 COMMENT

  1. IMI PARE RAU CA TREBUIE SA IL CONTRAZIC PE DOMNUL BUDAI.DACA PANA ACUM AU FOST DOUA CATEGORII DE PENSII,,,,PENSII CIVILE SI PENSII MILITATE,,,,,,DL. BUDAI IMPREUNA CU PSD AU VOTATO CATEGORIE DE PENSII NUMITE SPECIALE CARE NU AU FOST PANA ACUM. INTOTDEAUNA, MILITARII AU FOST PLATITI DIN CASA LOR DE PENSII. CELE SPECIALE DL. BUDAI SUNT PLATITE DE DV. DE CE NU SPUNETI DE MAGISTRATI CARE LA 1 IANUARIE PRINTR-O ORDONANTA DE URGENTA ,AUFOST VOTATE PENTRU MARIREA DE 30 %LA SALARII SI PENSII. VA INVARTITI INTOTDEAUNA IN JURUL MILITARILOR. NU AU PENSII NESIMTITE,.LE-AYI FURAT DE MULT INFLATIA,SI MARIRILE.EI NU IAU CA CEI DIN NATO MII DE EURO. SSI VA ROG DL. BUDAI INTREBATI SI MAGISTRATII DACA VOR SI EI ACEASTA REFORMA SI TAXAREA SI SUPRATAXAREA PENSIILOR. ASA CA VA ROG SA RESPECTATI ACEASTA CATEGORIE DE PENSIONARI ,,,,MILITARII,,,,,,,SI SA FITI UN PIC MAI CONCILIANT. NIMENI NU E DE INLOCUIT DL. BUDAI. DEJA INCALCATI MULTE DREPTURI ALE MILITARILORPENTRU PENSIILE VOASTRE SPECIALE. MILITARUL TAIAT,JEFUIT,BATJOCORIT DE DV. SI ALTII. IMI PARE RAU DAR NU MERITATI RESPECT,PENTRU FAPTUL CA NU RESPECTATI HAINA MILITARA.SPER CA PRIN DL. PREMIER, MINISTRU DE INTERNE SI MINISTRU ARMATEI, MILITARII PENSIONARI SA FIE PRIVITI CU DEMNITATE SI RESPECT.

Leave a Reply