Ministerul Afacerilor Externe informează că primul tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României s-a desfășurat şi finalizat în secțiile de votare din afara granițelor, în cele trei zile de vot, în bune condiții, fără incidente de natură să afecteze procesul electoral. Acest rezultat este semnificativ, având în vedere şi recordul de participare la vot în cele 835 de secții de votare organizate în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe a acționat pentru organizarea în cele mai bune condiții a procesului electoral, în limita atribuțiilor legale care îi revin, de suport şi asistenţă tehnică pentru Biroul Electoral pentru Secțiile de Votare din Străinătate, care are, conform legislației electorale în vigoare, competența directă de gestionare a activităților de pregătire și coordonare a procesului de votare din străinătate.

Obiectivul urmărit de MAE în acest efort a fost acela de a asigura că prin ansamblul măsurilor luate, în limita competenţelor sale şi a cadrului legal existent, cetățenii români din afara granițelor României să își poată exercita dreptul constituțional de vot în bune condiții.

Pregătirea derulării procesului electoral a implicat un efort considerabil, la care a participat peste 85% din personalul MAE – Centrală, misiunile diplomatice şi consulare, precum și reprezentanții comunităților românești din străinătate.

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu adresează mulțumiri tuturor celor implicați în desfășurarea procesului de vot pe durata acestor trei zile, atât din cadrul MAE, cât și din comunitățile românești din străinătate. Această cooperare foarte bună cu reprezentanții comunităților de români din afara granițelor va putea servi ca etalon şi pentru alte scrutine viitoare.

Acest rezultat se datorează și modificărilor legislative adoptate ulterior alegerilor europarlamentare și referendumului din luna mai, constatările, analizele și propunerile de remediere ale misiunilor diplomatice și consulare ale României jucând un rol important ca bază a procesului legislativ menționat.

Participarea foarte numeroasă a cetățenilor români din străinătate la procesul electoral pentru alegerea Președintelui României este în egală măsură un indicator al potențialului real de vot al comunităților românești din afara granițelor, aspect care va trebui să fie avut în vedere în mod constant de acum înainte pentru garantarea efectivă a exercitării, în bune condiții, a dreptului de vot al cetăţenilor români aflaţi în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe va continua să ofere o atenție deosebită organizării celui de-al doilea tur al alegerilor, în perioada 22-24 noiembrie a.c. In acest sens, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus deja ca toate misiunile diplomatice şi consulare să efectueze o analiză imediată a posibilelor aspecte de avut în vedere reieșite din derularea primului tur de scrutin. Această analiză este necesară pentru a evalua măsurile ce se pot lua, în limitele competențelor legale, mai sus precizate, ale MAE, în vederea optimizării demersurilor cu caracter organizatoric pentru derularea turului doi al alegerilor prezidențiale.

1 COMMENT

Leave a Reply