O noua analiza a fost difuzata de SRI in publicatia de specialitate, Intelligence. Subiectul il reprezinta impactul asupra societatilor al deciziei la nivel european privind tranzitia digitala si obiectivele ce au fost deja stabilite in acest domeniu.

Tehnologia în interesul cetățenilor. Strategia Uniunii Europene

Caracterul dinamic al domeniului tehnologic, precum și evoluția rapidă a acestuia au suscitat interesul tuturor actorilor implicați în utilizarea sau dezvoltarea instrumentelor digitale, aceștia intuind oportunitățile asociate. În prezent, noile tehnologii și-au dovedit deja capacitatea de a contribui la îmbunătățirea performanței în toate domeniile vieții sociale și economice. Pandemia COVID-19 a accelerat procesul de digitalizare, iar acesta a permis continuarea desfășurării activităților întreprinse atât de instituțiile publice, cât și de sectorul privat.

Efectele digitalizării s-au resimțit la nivelul mai multor sectoare esențiale (administrație publică, educație, finanțe etc.), forțând o deschidere mai mare față de utilizarea Internetului și a noilor tehnologii în rândul cetățenilor. În vederea unei reglementări unitare a domeniului, la nivelul Uniunii Europene (UE) a fost prezentată, în februarie 2020, Strategia Digitală Europeană (The European Digital Strategy), prin care se urmărește implementarea și integrarea noilor tehnologii (5G, inteligență artificială, big data, cloud computing, blockchain) în statele membre, crearea unei piețe unice digitale, consolidarea rolului Uniunii Europene de actor digital global și asigurarea unei societăți digitale libere, democratice și sustenabile.

Tehnologia în interesul cetățenilor

La nivelul UE, implementarea și integrarea noilor tehnologii reprezintă unul dintre principalele obiective ale digitalizării. Pentru realizarea acestuia, UE și-a asumat măsuri pentru creșterea investițiilor în domeniu, precum și dezvoltarea resursei umane, astfel încât să fie capabilă să gestioneze provocările aferente noilor tehnologii. De asemenea, este acordată o atenție deosebită domeniilor în care digitalizarea produce efecte importante. Sectoare precum ingineria, arhitectura, medicina sau contabilitatea necesită resursă umană cu un nivel de cunoștințe specializate și actualizate permanent.

Uniunea a alocat un buget de 600 de milioane de euro pentru formarea și dezvoltarea abilităților digitale avansate prin intermediul unor programe de studii post-universitare, training-uri specializate, dar și locuri de muncă în cadrul unor companii sau centre de cercetare. În cadrul Strategiei de Digitalizare a Europei, se acordă o atenție sporită implementării aplicațiilor care folosesc inteligența artificială, această tehnologie urmând să fie utilizată pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor (servicii medicale avansate, servicii publice îmbunătățite etc.), realizarea produselor și serviciilor destinate mediului de afaceri (în special în sectorul energetic, de securitate și cel medical), digitalizarea sectorului guvernamental.

Urmărind aceste direcții, demersurile UE au vizat creșterea investițiilor în cercetarea și dezvoltarea inteligenței artificiale în perioada 2017 – 2020. UE a mărit bugetul în acest domeniu cu 70% comparativ cu intervalul similar anterior. Implementarea noilor tehnologii ar putea aduce avantaje semnificative în sectoarele esențiale, însă nu trebuie neglijată nici componenta de risc asociată. Securitatea cibernetică reprezintă un factor care trebuie avut permanent în vedere, fiind decisiv pentru asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității conexiunilor și datelor vehiculate, atât la nivelul instituțiilor publice, cât și la nivelul entităților private.

Piața unică digitală

UE este, prin natura sa, o alianță politico-economică. La nivelul Uniunii au fost concepute o serie de proiecte menite să consolideze nivelul de trai și bunăstarea cetățenilor statelor membre. Astfel, sectorul digitalizării a beneficiat de o susținere semnificativă, întrucât încurajează inclusiv creșterea competitivității economice la nivel comunitar.

Dezideratul UE de a crea o piață unică între statele membre trece printr-un proces de transformare constantă, în special în ceea ce privește digitalizarea. Atingerea unui grad cât mai ridicat din punct de vedere tehnologic al pieței unice va genera beneficii pe termen mediu și lung, asigurând competitivitatea companiilor private, indiferent de dimensiunile acestora. De asemenea, întreprinderile private ar putea dezvolta, promova sau utiliza noile tehnologii pentru a-și maximiza productivitatea. În același timp, gama de opțiuni disponibilă pentru consumatori ar fi mult mai diversificată, ceea ce ar conduce la o dezvoltare mai rapidă și eficientă a tehnologiilor dezvoltate sau comercializate de întreprinderi la nivel european.

Societatea europeană inteligentă

Unul dintre obiectivele UE este asigurarea unei societăți digitalizate, democratice, sustenabile și transparente. Ținând cont de faptul că interacțiunea cetățenilor în mediul online a crescut exponențial în ultimii ani, asigurarea unei societăți digitale bazată pe valorile democratice și drepturile fundamentale reprezintă o necesitate. Deși poate părea un cadru utopic, creșterea gradului de integrare al tehnologiilor poate aduce o contribuție semnificativă la atingerea obiectivelor propuse.

Prin operaționalizarea societății digitale, UE dorește să echilibreze și alte elemente cu impact strategic la nivel mondial, precum schimbările climatice. Această societate a viitorului pe care UE propune să o implementeze ar urma să sprijine îndeplinirea obiectivelor European Green Deal, mai exact să permită atingerea neutralității climatice până în anul 2050. Implementarea tehnologiilor precum inteligența artificială, cloud sau Internet of Things pentru a proteja mediul înconjurător poate fi o metodă eficientă care să contribuie la crearea unei societăți europene digitalizate și sustenabile. De asemenea, noile tehnologii ar putea fi folosite pentru îmbunătățirea predicțiilor și capacităților de reacție în caz de dezastre naturale sau ecologice.

UE a inițiat proiectul Destination Earth, prin care se urmărește crearea unui model digital al Pământului. Acesta va contribui la creșterea capacității specialiștilor de a prezice și gestiona evenimente precum fenomenele meteorologice extreme sau impactul schimbărilor climatice.

Un alt aspect relevant în ceea ce privește digitalizarea societății europene este reprezentat de implementarea conceptului Smart City la nivelul Uniunii. Astfel, transformarea conglomeratelor urbane tradiționale în orașe sustenabile și prospere se poate realiza prin utilizarea eficientă a resurselor existente, interoperabilitatea ridicată la nivelul companiilor, dar și creșterea nivelului de interactivitate în administrație.

Uniunea Europeană, actor digital global

Prin Strategia Digitală Europeană, Uniunea își propune să mențină un mediu deschis în ceea ce privește investițiile din exterior, inclusiv prin integrarea tehnologiilor emergente în domeniul afacerilor. Acest demers are drept scop consolidarea poziției UE ca actor digital global, capabil să se adapteze schimbărilor generate de evoluțiile tehnologice. De asemenea, prin stabilirea acestui obiectiv, UE reiterează importanța pe care o acordă transformărilor digitale și cercetării în domeniul tehnologic, precum și nevoia de atingere a sustenabilității asumate prin Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

În același timp, entitățile comerciale europene îndeplinesc un rol important în promovarea valorilor și standardelor UE prin exportul produselor sau serviciilor acestora în afara Uniunii. Prin intermediul strategiei asumate la nivel european, companiile pot accesa baze de date industriale cu ajutorul cărora își pot îmbunătăți productivitatea sau nivelul de tehnologizare într-un mod mai rapid și mai eficient. De asemenea, rolul UE de actor digital global se va consolida prin crearea unui cadru legislativ complex materializat prin Digital Services Act (DSA) și Digital Markets Act (DMA).

Digital Services Act are rolul de a crea un mediu digital sigur, în cadrul căruia drepturile fundamentale al tuturor utilizatorilor de servicii digitale sunt protejate. Digital Markets Act urmărește asigurarea unor condiții de concurență echitabile, care să încurajeze inovația, dezvoltarea și competitivitatea, atât la nivelul Pieței Unice Europene, cât și la nivel global. Caracterul dinamic al societății digitale impune reevaluarea continuă a potențialului noilor tehnologii și actualizarea constantă a cunoștințelor angajaților din domeniu. Este necesară identificarea și aplicarea unor măsuri care să permită menținerea unor standarde ridicate la toate nivelurile de referință: individual, privat și public. Digitalizarea UE, reglementată prin intermediul Strategiei Digitale Europene, reprezintă o evoluție semnificativă, benefică pentru comunitate și cu un impact important pe termen mediu și lung, scrie Intelligence.

 

Leave a Reply