Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizaţia de funcţionare a societăţii Euroins România, constatând indiciile stării de insolvenţă a companiei, anunţă vineri ASF.

Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment şi numirea Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA) ca administrator interimar al societăţii.

Între februarie 2020 şi ianuarie 2023, ASF a amendat Euroins cu peste 16 milioane de lei în total, sancţiuni rezultate din 17 acţiuni de control.

https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/64142e11aca5d066204992.pdf

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aplicat Euroins, în intervalul februarie 2020 – ianuarie 2023, 26 de sancţiuni, soldate cu amenzi totale de peste 16 milioane de lei, rezultate din 17 acţiuni de control. Potrivit unei analize a ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu 151,5 milioane de lei şi a subestimat cheltuielile cu 223 de milioane de lei. La data de 30.06.2022, veniturile erau supraestimate cu 127 de milioane de lei, iar cheltuielile subestimate cu 91 de milioane de lei.

Toate sancţiunile aplicate de ASF societăţii Euroins România au fost confirmate, pe fond sau definitiv, de instanţele de judecată cărora societatea li s-a adresat în contestarea măsurilor, arată ASF, citat de ziare.com

– În februarie 2020, echipa de control a ASF constată mai multe nereguli la societatea Euroins România. Printre acestea, nerespectarea termenelor legale privind instrumentarea şi termenele de plată a despăgubirilor, dar şi lipsa unor proceduri conforme pentru instrumentarea dosarelor de daună sau constituirea unor rezerve subevaluate. Societatea este sancţionată cu amendă şi i se impune un plan de măsuri care constă, printre altele, în îmbunătăţirea sistemului informatic şi revizuirea tuturor dosarelor de daună din sold până la data de 31.12.2020.

– În septembrie 2020, în urma a două controale, unul inopinat şi unul permanent, ASF constată abateri în ceea ce priveşte constituirea rezervei de daune şi a rezervei de prime, precum şi nedeţinerea de fonduri proprii eligibile care să acopere cerinţa minimă de capital (MCR) şi cerinţa de capital de solvabilitate (SCR). Societatea este sancţionată cu amendă şi îi este impus un nou plan de măsuri.

– În decembrie 2021, în urma unui control periodic, ASF constată mai multe abateri: neconstituire rezerve regim naţional şi Solvabilitate II, evidenţă neadecvată a dosarelor de daune, nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea şi termenele de plată a despăgubirilor, nedeţinere de fonduri proprii necesare acoperirii SCR.

– În martie 2022, un control inopinat şi unul permanent relevă că societatea Euroins se află în continuare în situaţia de a nu deţine fondurile proprii necesare pentru acoperirea SCR. Se constată, de asemenea, perpetuarea întârzierilor în constatarea daunelor, precum şi neplata penalităţilor. Societăţii i se impune revizuirea planului de redresare în aşa fel încât asigurătorul să fie capitalizat, să îşi crească ponderea Primelor Brute Subscrise (PBS) din asigurări non-RCA şi să refacă procedurile de gestionare a dosarelor de daună. Societatea prezintă ASF un plan de redresare şi se angajează ca până la data de 30 iunie 2022 să restabilească fondurile necesare pentru acoperirea SCR. De asemenea, societatea se angajează să îşi majoreze fondurile proprii prin două împrumuturi subordonate, în valoare totală de 100 de milioane de lei.

– În iulie 2022, societatea este încă o dată sancţionată, pentru netransmiterea în termenul legal a situaţiilor financiare. Pe date de 2 august 2022, la patru luni de la expirarea termenului legal, Euroins a depus situaţiile financiare auditate. Opinia auditorului este una cu rezerve, acesta precizând că nu a obţinut „probe de audit suficiente şi adecvate” pentru a certifica că societatea îndeplineşte condiţiile de solvabilitate. Auditorul nu a putut stabili nivelul ajustărilor necesare pentru ca societatea să îndeplinească aceste cerinţe.

– În noiembrie 2022, se constată alte abateri ale Euroins România în ceea ce priveşte constituirea necorespunzătoare a rezervelor tehnice sub regimul national, precum şi raportarea incompletă, incorectă şi necorespunzătoare a situaţiei litigiilor aflate pe rolurile instanţelor din România în care societatea avea calitatea de pârât.

– În 26.10.2022 şi 02.02.2023, ASF a transmis companiei două rapoarte de control. Se constată, printre altele, că estimările din planul de redresare au fost nerealiste şi că există diferenţe între raportările societăţii şi situaţia reală. Redăm mai jos cele opt abateri majore constatate de ASF, cu precizarea că detaliile privind fiecare dintre aceste abateri pot fi consultate în decizia ASF, după publicarea în Monitorul Oficial.

Societatea Euroins România a supraestimat veniturile şi a subestimat cheltuielile privind contractele de reasigurare. Potrivit analizei ASF, societatea a supraestimat veniturile din anul 2021 cu 151,5 milioane de lei şi a subestimat cheltuielile cu 223 de milioane de lei. La data de 30.06.2022, veniturile erau supraestimate cu 127 de milioane de lei, iar cheltuielile subestimate cu 91 de milioane de lei. În cazul contractului de reasigurare pentru acoperirea rezervei de daune neavizate (IBNR), încheiat cu societatea EIG Re, parte a Euroins Insurance Group, societatea nu a putut proba că au fost făcute decontări între părţi.

2. La data de 30.09.2022, societatea Euroins România nu a estimat o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, aşa cum prevede legislaţia europeană şi legislaţia locală.

3. Euroins România nu a utilizat în calculul rezervei de daune neavizate (IBNR) cele mai bune practici actuariale, aşa cum prevăd legislaţia în domeniu şi normele EIOPA.

4. Euroins România nu a aplicat propriile proceduri de calcul al rezervelor, deficitul de reserve constatat fiind de 605 milioane lei.

5. Nu a efectuat estimarea sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de daună pe an de accident, iar estimarea ratei de cedare în reasigurare nu s-a realizat prin referinţă la experienţa daunelor plătite.

6. Nu a calculat corespunzător sumele recuperabile de la reasigurători sau de la vehicule investiţionale.

7. Estimările din planul de redresare nu au fost realiste şi nu acoperă deţinerea în permanenţă a fondurilor proprii necesare pentru acoperirea cerinţei de capital de solvabilitate (SCR). La 30.09.2022, Euroins România nu deţinea aceste fonduri. La 30.06.2022, fondurile necesare pentru restabilirea SCR se ridicau la 1,6 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 se ridicau la 2.19 miliarde de lei.

8. Nu îndeplineşte condiţiile privind fondurile proprii de bază eligibile care să acopere cerinţa minimă de capital (MCR), încâlcând astfel dispoziţiile articolului 95, alineatul 1 din legea 237/2015. La 30.06 2022, necesarul de fonduri pentru restabilirea MCR era de 1,25 miliarde de lei, iar la 30.09.2022 de 1,75 miliarde lei. ASF menţionează că legislaţia în vigoare prevede respectarea unor paşi pentru eventualitatea în care asigurătorul îşi restabileşte MCR. Societatea a beneficiat de toate termenele legale pentru restabilirea indicatorilor de solvabilitate, însă demersurile făcute de aceasta nu au condus la restabilirea solvabilităţii.

 

Leave a Reply