Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunţat joi că a amendat mau multe companii şi persoane care activează în piaţa financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislaţiei incidente.

”Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna mai a anului 2022, mai multe decizii de sancţionare a unor entităţi/persoane care activează în piaţa financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislaţiei incidente”, anunţă ASF.

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., au fost dispuse următoarele măsuri:
  • sancţionarea cu amendă în cuantum de 10.400 lei a S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.;
  • sancţionarea cu avertisment a Ioanei Valeria Avram, în calitate de director general şi Ofiţer de conformitate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului;
  • sancţionarea cu amendă în cuantum de 2.500 lei a Ionelei Vaitiş, în calitate de Director general adjunct şi membru al Consiliului de Administraţie;
  • sancţionarea cu amendă în cuantum de 6.000 lei a lui Robert Iulian Dănilă, în calitate de ofiţer de conformitate (RCCO);
  • sancţionarea cu amendă în cuantum de 2.300 lei a lui Marian Răzvan Bucur, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi membru al Comitetului de Audit;
  • sancţionarea cu amendă în cuantum de 2.100 lei a lui Florin Costel Isac, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie şi membru al Comitetului de Audit;
  • sancţionarea cu avertisment a lui Ioan Cavaleru, în calitate de operator back-office şi administrator de reţea;
  • impunerea unui plan de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Principalele deficienţe constatate au vizat unele aspecte privind guvernanţa, cadrul procedural/organizatoric, activitatea funcţiilor cheie şi activitatea operaţională a societăţii.

Sancţionarea cu avertisment a S.S.I.F. Interdealer Capital Investment S.A.

S.A.I. Broker S.A.

Sancţionarea cu avertisment a domnilor Adrian Danciu (Preşedinte – Director general) şi Cosmin-Bogdan Ilieş (reprezentant compartiment control intern/ ofiţer de conformitate) prin Deciziile A.S.F. nr. 670, respectiv 669/31.05.2022.

Prebet S.A.

Sancţionarea cu amendă în valoare de 40.700 lei a societăţii Auşel Imobiliare S.R.L., în calitate de acţionar al societăţii, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

Asigurări

Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. – sancţionarea cu amendă în cuantum de 419.900 lei pentru efectuarea cu întâriziere a plăţilor dosarelor de daună şi neachitare penalităţilor de întârziere.

Mercedes – Benz Insurance Broker S.R.L. – sancţionarea cu amendă în cuantum de 5.791 de lei, întrucât compania de brokeraj nu a avut implementată autentificarea în doi factori, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

Renomia – SRBA Insurance Broker S.R.L. – sancţionarea cu amendă în cuantum de 7.897 de lei, întrucât compania de brokeraj nu a avut implementată autentificarea în doi factori, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. e) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. – sancţionarea cu amendă în cuantum de 9.270 de lei, întrucât societatea nu a asigurat îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte monitorizarea în vederea asigurării controlului asupra accesului utilizatorilor.

Safety Broker de Asigurare S.A. – sancţionarea cu amendă în cuantum de 18.477 de lei, întrucât societatea nu a asigurat îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la jurnalizarea, monitorizarea, în conformitate cu reglementările specifice în materie, pentru a asigura controlul asupra accesului utilizatorilor, a locului de unde are loc accesul şi a datelor accesate, inclusiv a celor cu caracter personal.

Inter Broker de Asigurare S.R.L. sancţionarea cu amendă în cuantum de 117.996 lei, întrucât compania de brokeraj nu a asigurat utilizarea de credenţiale personalizate doar de către personalul autorizat/înregistrat, fiind încălcate prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. – sancţionarea cu avertisment scris, întrucât societatea nu a respectat termenul legal de transmitere a modificărilor actului de identitate al administratorului companiei de brokeraj.

Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. – sancţionarea cu avertisment scris, întrucât societatea a modificat actul constitutiv fără aprobarea A.S.F.

Pensii private

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A

Alina Cecilia Andreescu, în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 100.000 de lei şi, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfăşurării activităţilor reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

În sarcina directorului general s-au reţinut fapte contravenţionale privind efectuarea unor înregistrări în contabilitate, care nu au avut la bază documente justificative, nu au raţionament economic, contravin funcţionalităţii conturilor şi care nu reflectă situaţia reală a patrimoniului administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Laurent Simon Doubrovine, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 60.800 de lei şi, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfăşurării activităţilor reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

Raluca Ioana Moise, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 60.800 de lei şi, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfăşurării activităţilor reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

Arnaud Charles Marie René Brière de la Hosseraye, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 55.500 de lei şi, complementar, cu interzicerea, pe o perioadă de 180 de zile, a desfăşurării activităţilor reglementate de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare.

În sarcina membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii s-au reţinut fapte contravenţionale, din care rezultă că aceştia nu au asigurat un management prudent şi corect al administratorului BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., fapt ce a afectat patrimoniul administratorului.

Având în vedere sancţiunile menţionate mai sus, A.S.F. a procedat, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2019 cu modificările şi completările ulterioare, la reevaluarea membrilor structurii de conducere ale căror autorizaţii erau în vigoare la data de 11.05.2022. În urma finalizării procesului de reevaluare, Consiliul A.S.F. a hotărât:

Retragerea aprobării acordate Alinei Cecilia Andreescu, în calitate de director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Retragerea aprobării acordate Ralucăi Ioana Moise, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Retragerea aprobării acordate lui Arnaud Charles Marie René Brière de la Hosseraye, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Corina Mădălina Cojocaru, în calitate de Director general adjunct şi înlocuitor de drept al Directorului general al BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. în perioada 01.12.2021 – 31.03.2022, a fost sancţionată cu avertisment scris pentru o situaţie de nerespectare a prevederilor legale în ceea ce priveşte operarea transferului unui participant la un alt fond de pensii facultative.

 

Leave a Reply