Concluzii foarte importante ale reuniunii Consiliului European, 17-18 Februarie la Bruxelles.

====================

Ca răspuns la criza migrației cu care se confruntă UE, obiectivul trebuie să fie acela de a opri rapid fluxurile, de a proteja frontierele externe, de a reduce migrația ilegală și de a prezerva integritatea spațiului Schengen. Ca parte a acestei abordări cuprinzătoare, Consiliul European a analizat, pe baza unor rapoarte detaliate din partea Președinției și a Comisiei, stadiul punerii în aplicare a orientărilor asupra cărora s-a convenit în luna decembrie.

Consiliul European salută decizia NATO de a sprijini desfășurarea unor acțiuni de recunoaștere, monitorizare și supraveghere a trecerilor ilegale din Marea Egee și face apel la toți membrii NATO să sprijine activ respectiva măsură. UE, în special FRONTEX, ar trebui să coopereze îndeaproape cu NATO.

Punerea în aplicare rapidă și integrală a Planului de acțiune UE-Turcia continuă să fie o prioritate, cu scopul de a pune capăt fluxurilor de migrație și de a combate rețelele de traficanți și de persoane care introduc ilegal migranți. Turcia a adoptat unele măsuri pentru a pune în aplicare planul de acțiune, în special în ceea ce privește accesul refugiaților sirieni la piața muncii din Turcia și schimbul de date cu UE. Cu toate acestea, fluxurile de migranți care sosesc în Grecia din Turcia sunt în continuare mult prea ridicate. Trebuie să constatăm o scădere substanțială și sustenabilă a numărului de intrări ilegale în UE dinspre Turcia. Acest lucru necesită eforturi suplimentare, decisive și din partea Turciei pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a planului de acțiune. Consiliul European salută acordul la care s-a ajuns cu privire la Instrumentul pentru refugiații din Turcia și solicită Comisiei și statelor membre să pună rapid în aplicare proiectele prioritare. Acesta salută, de asemenea, progresele înregistrate în pregătirea unui program credibil de admisie umanitară pe bază de voluntariat în colaborare cu Turcia.

În plus,

a) în ceea ce privește relațiile cu țările terțe relevante, pachetele de stimulente cuprinzătoare și specifice care se pregătesc la acest moment pentru anumite țări pentru a asigura un proces eficient de returnare și de readmisie necesită un sprijin deplin din partea UE și a statelor membre. Consiliul European invită totodată Comisia, Înaltul Reprezentant și statele membre să monitorizeze și să abordeze toți factorii care pot genera fluxuri de migrație;

b) punerea în aplicare și acțiuni operaționale ulterioare summitului de la Valletta, în special lista convenită de 16 acțiuni prioritare, ar trebui să continue și să fie intensificate;

c) refugiaților sirieni și țărilor învecinate cu Siria ar trebui să li se acorde în continuare ajutor umanitar. Aceasta este o responsabilitate globală urgentă. În acest context, Consiliul European salută rezultatele Conferinței privind sprijinirea Siriei și a regiunii învecinate, care a avut loc la Londra la 4 februarie, și invită Comisia, statele membre și toate celelalte țări contribuitoare să își pună în aplicare rapid angajamentele;

d) fluxurile neîntrerupte și constante de migranți în situație neregulamentară pe ruta Balcanilor de Vest rămân o îngrijorare profundă care necesită acțiuni concertate suplimentare și încetarea abordării bazate pe acordarea facilă a accesului migranților și a măsurilor necoordonate de-a lungul rutei, luând în considerare consecințele umanitare pentru statele membre afectate. De asemenea, este importantă menținerea vigilenței cu privire la posibilele evoluții privind utilizarea unor alte rute, astfel încât să se poată lua măsuri rapide și concertate;

e) Consiliul a adoptat o recomandare la 12 februarie 2016. Este important să se restabilească, într-o manieră concertată, funcționarea normală a spațiului Schengen, cu acordarea unui sprijin deplin statelor membre care se confruntă cu situații dificile. Trebuie să revenim la situația în care toți membrii spațiului Schengen aplică pe deplin Codul frontierelor Schengen și refuză intrarea la frontierele externe a resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc condițiile de intrare sau care nu au introdus o cerere de azil, în pofida faptului că au avut posibilitatea să facă acest lucru, ținând seama totodată de specificul frontierelor maritime, inclusiv prin punerea a aplicare a agendei UE-Turcia;

f) cu ajutorul UE, instituirea de hotspoturi și funcționarea acestora se îmbunătățesc treptat în ceea ce privește identificarea, înregistrarea, prelevarea de amprente digitale și controalele de securitate vizând persoanele și documentele de călătorie; totuși, rămân multe de făcut, în special pentru a face hotspoturile să devină pe deplin funcționale și pentru a asigura o identificare și o înregistrare în proporție de 100 % a tuturor intrărilor (incluzând verificări de securitate sistematice în raport cu bazele de date europene, în special Sistemul de informații Schengen, conform cerințelor legislației UE), pentru punerea în aplicare deplină a procesului de transfer, precum și în ceea ce privește oprirea fluxurilor secundare de migranți în situație neregulamentară și de solicitanți de azil și punerea la dispoziție a unor centre de primire semnificative, necesare pentru a găzdui migranți în condiții demne, în timp ce situația lor este în curs de clarificare. Solicitanții de azil nu au dreptul de a alege statul membru în care solicită azil;

g) situația umanitară a migranților de-a lungul rutei Balcanilor de Vest necesită acțiuni urgente pentru ușurarea acesteia, prin utilizarea tuturor mijloacelor disponibile la nivelul UE și la nivel național. În acest sens, Consiliul European consideră că este necesar să se instituie de îndată capacitatea UE de a oferi ajutor umanitar pe plan intern, în cooperare cu organizații precum UNHCR, pentru a sprijini țările care se confruntă cu un număr mare de refugiați și de migranți, pe baza experienței Direcției Generale Ajutor Umanitar și Protecție Civilă a UE. Consiliul European salută intenția Comisiei de a prezenta propuneri concrete cât mai curând posibil;

h) toate elementele asupra cărora s-a ajuns la un acord în luna decembrie a anului trecut ar trebui să fie puse în aplicare rapid, inclusiv deciziile privind transferul și măsurile de asigurare a returnărilor și readmisiilor. În ceea ce privește propunerea privind “Paza europeană de frontieră și de coastă”, ar trebui accelerate lucrările cu scopul de a se ajunge la un acord politic în cadrul președinției neerlandeze și de a face ca noul sistem să devină operațional cât mai curând posibil;

i) Consiliul European invită Banca Europeană de Investiții ca, în scurt timp, să elaboreze idei, în cooperare cu Comisia, privind modul în care poate contribui la răspunsul UE.

Strategia cuprinzătoare asupra căreia s-a convenit în decembrie va da rezultate numai dacă toate elementele sale sunt urmărite în comun și dacă instituțiile și statele membre acționează împreună și în deplină cooperare. În același timp, trebuie să înregistrăm progrese în sensul reformării cadrului actual din UE, astfel încât să asigurăm existența unei politici umane și eficace în domeniul azilului. În acest scop, în urma discuției aprofundate din cursul zilei de astăzi, vor fi intensificate pregătirile pentru a permite desfășurarea unei dezbateri cuprinzătoare cu ocazia următorului Consiliu European, atunci când, pe baza unei evaluări mai concludente, trebuie stabilite o serie de orientări suplimentare și trebuie făcute o serie de alegeri.

 

5 COMMENTS

 1. Dupa ce au fost lasati sa intre ca-n branza acum se fac eforturi financiare si de securitate masive pentru stoparea migrantilor. Pe de alta parte sunt luati la rost grecii care mai sunt si amenintati cu sanctiuni, turcii ca le dau drumul pe mare, nu.

  • ce treaba au turcii?fac ei parte din ue?ii doare la basca.migrantii sunt ptr. ei moneda de santaj.vor ceva de la ue(miliarde de euro),buf un val de sirieni.vor niste contracte avantajoase ptr. ei buf alt val.baieti destepti.stiu sa isi joace cartile.

   • Odata va intrebati, apoi va dati singur raspunsuri ?
    Baieti destepti pentru ca-l au in spate pe unchiul sam care face cartile.

 2. ar trebui cazati in Nouakshott, in Mauritania de vest; e zona musulmana, e desert, pe malul oceanului… ca acasa!
  crestinii, da, care vrea, in Europa, astia sunt oricum 1%

  • Ati fost fost vaporean de cunoasteti asa de bine zona ? Eu nu i-as duce in capitala, capitala e lux pentru ei.
   Chiar nu-i o zona rea .

Leave a Reply