Membrii Comisiei parlamentare SRI anunta printr-un comunicat de presa ca au efectuat activități de control și evaluare la sediul Institutului pentru Tehnologii Avansate (ITA), componenta de cercetare-dezvoltare a SRI.

ITA este o unitate militară cu tradiție în domeniul dezvoltării tehnologice, care derulează proiecte de dezvoltare software, Big Data, criptologie, comunicații, proiectare și prototipare electronică, inteligență artificială, centre de comandă, analize forensic. Comisia a fost informată că toate aceste soluții sunt realizate de un colectiv tânăr, a cărui medie de vârstă este de 35 de ani, atât prin dezvoltare in-house, cât și prin colaborări cu mediul academic și industria de profil. Beneficiarii tehnologiilor ITA sunt, în primul rând, unitățile SRI, dar și alte instituții din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Interpelările Comisiei au vizat modul de organizare și funcționare al Institutului, sfera de competență a ITA în organigrama SRI, execuția bugetară, respectarea cadrului normativ pe toate componentele de activitate, relațiile inter-instituționale cu alte instituții publice.

Membrii Comisiei au luat act de aspectele legate de atragerea și retenția resursei umane specializate, în condițiile unui mediu puternic concurențial pe piața de profil tehnic și IT&C.

Diversitatea și complexitatea proiectelor tehnice dezvoltate în cadrul Institutului au relevat importanța și avantajele strategice oferite prin activitatea desfășurată, atât din perspectiva obținerii gradului de independență tehnologică necesar prezervării intereselor de securitate națională, cât și din perspectiva eficientizării costurilor pentru obținerea soluțiilor de vârf în domeniul digitalizării și al tehnologiilor moderne.

“În prezent, SRI este o instituție înalt digitalizată, prin contribuția majoră a Institutului, care dezvoltă soluții de management electronic al documentelor și resurselor, instrumente de analiză de business și suport decizie, platforme de servicii integrate, echipamente criptografice și INFOSEC certificate național. În cadrul acțiunii de control, membrii Comisiei au putut să ia contact cu realizările ITA în cadrul unei expoziții de tehnologii proprietare și au vizitat spații de lucru și laboratoare ale ITA. ”
– senator Cristian Chirteș, președinte
Comisia parlamentară pentru controlul activității SRI

Potrivit SRI, Institutul pentru Tehnologii Avansate (ITA) desfăşoară activităţi de cercetare, proiectare şi micro-producţie, în domenii precum electronică, mecanică, optică, informatică, matematici aplicate sau comunicaţii.

Activitatea de cercetare – dezvoltare a Institutului pentru Tehnologii Avansate urmăreşte racordarea la procesul de educaţie şi formare, ca premisă a creşterii eficienţei şi performanţei, pentru atingerea excelenţei pe domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnologiei.

Institutul pentru Tehnologii Avansate desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din bugetul propriu sau în parteneriat – prin programe europene sau cofinanţate de participanţii la proiecte. De asemenea, Institutul cooperează cu instituţii publice sau private, acreditate sau atestate conform legii şi promovează tematici de interes în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare.

Printre proiectele de cercetare la care Institutul pentru Tehnologii Avansate participă se numără cele din cadrul programelor naţionale precum Orizont 2000, Relansin, Securitate sau CEEX – Cercetare de Excelenţă.

Principalele categorii de produse şi servicii oferite de Institutul pentru Tehnologii Avansate sunt:

  • asigurarea protecţiei comunicaţiilor şi a datelor în format electronic utilizând metode criptografice
  • protecţia informaţiilor clasificate prin măsuri TEMPEST
  • echipamente pentru radiocomunicaţii
  • echipamente şi sisteme pentru comunicaţii de date şi voce
  • dispozitive optice şi sisteme de comunicaţii video
  • dispozitive şi subansambluri mecanice
  • sisteme de protecţie fizică şi control acces
  • dispozitive şi echipamente destinate prevenirii şi combaterii terorismului.

În cadrul Institutului funcţionează Laboratoare de evaluare TEMPEST şi Criptografică acreditate de către ORNISS.

Leave a Reply