Curtea de Apel Craiova a decis marţi, printr-o hotărâre definitivă, că este valabilă autorizaţia de construire emisă de Consiliul Judeţean Dolj pentru depozitul Lidl din comuna Cârcea.

Consiliul Judeţean Dolj câştigă astfel procesul intentat de Ministerul Apărării Naţionale, care a solicitat anularea autorizaţiei de construire a acestui depozit pe motiv că se află în apropierea sistemului radar instalat la UM 01803L Cârcea.

“Admite recursul declarat de recurentul pârât Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj. Admite recursul declarat de recurenta pârâtă LIDL ROMÂNIA SCS. Casează în parte încheierea din data de 13.09.2022 în ceea ce priveşte rămânerea în pronunţare asupra tranzacţiei încheiate în cauză. Casează încheierea din data de 20.09.2022 cu consecinţa casării şi a celorlalte încheieri recurate şi a sentinţei nr. 1640/2023 din 28.09.2022. Trimite cauza spre rejudecare primei instanţei. Definitivă. Pronunţată azi, 05.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, se arată în hotărârea Curţii de Apel Craiova, care a judecat recursul formulat de părţi la decizia Tribunalului Dolj de anulare a autorizaţiei de construire.

Tribunalul Dolj a dispus în septembrie 2023 anularea Autorizaţiei de construire nr. 206/28.06.2021 emisă de Consiliului Judeţean Dolj şi obliga pârâta S.C. LIDL România S.C.S. să desfiinţeze lucrările de construcţii executate în baza acestei autorizaţii de construire în termen de o lună de zile de la rămânerea definitivă a respectivei sentinţe.

Prin decizia de marţi a Curţii de Apel Craiova au fost anulate în totalitate hotărârile primei instanţe, inclusiv decizia de a nu se ţine cont de convenţia de împăcare a părţilor, situaţia fiind acum cea dinaintea acestui proces.

Cu privire la situaţia sistemului radar instalat la UM 01803L Cârcea, biroul de presă al MApN a informat în 29 septembrie 2022 că sunt “speculaţii fără legătură cu realitatea” informaţiile apărute în spaţiul public care acreditau ideea că Ministerul Apărării Naţionale intenţiona sau ar fi luat în discuţie relocarea în altă zonă a sistemului radar din dotarea UM 01803L Cârcea, pentru a permite continuarea lucrărilor la depozitul aparţinând SC LIDL România SCS.

“Ministerul Apărării Naţionale nu a fost înştiinţat şi nu a primit spre analiză o solicitare de avizare în cursul procesului de emitere a autorizaţiei de construcţie nr. 206 din 28.06.2021, eliberată de Consiliul Judeţean Dolj, pentru realizarea centrului logistic având ca beneficiar S.C. LIDL România SCS, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Personalul UM 01803L Cârcea a întreprins demersuri legale imediat ce a fost evident că în zonă apare o nouă construcţie, respectiv începând cu data de 24 ianuarie 2022, când lucrările de construcţie în discuţie au ajuns în stadiul ridicării stâlpilor structurii de rezistenţă supraterană, dată la care unitatea a sesizat situaţia prin raport către eşalonul superior. La data de 26 ianuarie 2022, Ministerul Apărării Naţionale a înştiinţat, prin adrese oficiale Consiliul Judeţean Dolj, Primăria Cârcea şi SC LIDL România SCS cu privire la necesitatea imperativă a opririi construcţiei, până la obţinerea avizului din partea MApN, în conformitate cu prevederile legale, având în vedere faptul că obiectivul industrial este situat la aproximativ 2 km sud de perimetrul unităţii militare, în zona de protecţie instituită pentru asigurarea funcţionării la parametrii optimi a radarului AN/FPS-117 din dotarea unităţii militare”, a informat MApN.

Ministerul Apărării Naţionale a formulat ulterior acţiuni în instanţă în vederea anulării autorizaţiei de construcţie şi a sistării lucrării, scrie Agerpres.

Leave a Reply