O mare porcarie ! Guvernul vrea sa dea ordonanta de urgenta pentru a institui pensii speciale pentru primari si alesi locali.Sunt cel putin 3 motive pentru care acest gest e unul extrem de periculos :

  1. 1. Stabileste un alt tip de venituri pentru o clasa privilegiata, cu o consecinta de profunda injustitie sociala
  2. 2. Inca o presiune pe bugetul de stat, in contextul in care marile investitii sunt anulate si amanate de la un an la altul, iar economia se va prabusi fara mari proiecte de infrastructura. Grecia a trecut printr-o criza uriasa tocmai din cauza nenumaratelor venituri speciale, acordate fara numar unor categorii profesionale fara nici un fel de justificare (pensii speciale, al 13 lea sau chiar al 14 lea salariu, indemnizatii aiuritoare)
  3. 3. Ordonante de urgenta sa se dea pentru domeniul sanatatii, al infrastructurii, nu pentru pensii speciale date primarilor, o categorie si asa foarte bogata in randul politicienilor. Urgenta nu e sub nici o forma justificata.

Guvernul vrea să introducă prin Ordonanţă de Urgenţă o nouă categorie, pe lângă cele şase deja existente, de beneficiari ai unor indemnizaţii speciale, care s-ar adăuga oricăror tipuri de pensie, scrie adevarul.ro


Indemnizaţiile speciale ar putea fi aprobate în următoarea şedinţă de Guvern.   Prin articolul 210 din Ordonanţa de Urgenţă privind Codul Administrativ se doreşte introducerea unei „indemnizaţii pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean şi vicepreşedinte al Consiliului judeţean.   „Persoanele alese începând cu anul 1992 de către cetăţeni , prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect şi liber exprimat, care au exercitat funcţii de autoritate executivă, respectiv primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare redusă aşa cum sunt prevăzute de legislaţia privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizaţie lunară pentru limită de vârstă”, se arată la alin (1) al art. 210.   La alin (2) al aceluiaşi articol se menţionează că primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, beneficiază de indemnizaţie pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare.  

În următoarele 11 alineate se stabileşte cu exactitate modalitatea de acordare a indemnizaţiei, pentru fiecare situaţie în parte:     (3) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 3 mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40 % din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.   (4) În cazul exercitării unor mandate diferite în condiţiile prevăzute la alin. (3), la calculul indemnizaţiei lunare pentru limită de vârstă se vor avea în vedere indemnizaţiile lunare brute aflate în plată, corespunzătoare pentru fiecare funcţie.   (5) Pentru mandate incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă se calculează proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de un mandat complet de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de consilii judeţene.   (6) Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată, la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat după suspendare.   (7) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.   (8) Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.   (9) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, şi este prevăzut pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială prin anexă distinctă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat.    (10) Cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru limită de vârstă se depune la unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială pe raza căreia şi-a exercitat solicitantul mandatul.

Situaţia centralizatoare pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială se transmite administraţiilor finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţiei generale regionale a municipiului Bucureşti, după caz, care le centralizează pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti şi le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea fundamentării anexei la legea bugetului de stat pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.   (11) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.   (12) De indemnizaţia pentru limită de vârstă prevăzută la alin. (1) nu beneficiază primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene care au fost condamnaţi definitiv pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de consilii judeţene, a unei infracţiuni de corupţie.   (13) Sumele rămase necheltuite la sfârşitul anului se restituie la bugetul de stat.

3 COMMENTS

  1. in tara in care totul e stricat, nefunctional, prost gindit si prost construit nu e de mirare ca peste tot sunt numai oameni “speciali”: servicii speciale, primari speciali, ministri speciali, presedinti speciali, angajati speciali, parlamentari speciali, procurori si judecatori speciali, diplomati speciali, europarlamentari speciali, functionari speciali….

    O intreaga specie de Speciali, cu tot cu rudele, prietenii lor, secretarele si soferii lor.
    In comunism se numeau “nomenclatura” si nu erau chiar asa multi, acuma se numesc “birocrati” si sunt en marche sa depaseasca 50% din total populatie.

    Aici se ajunge absolut intotdeauna cind oligarhiei (economice, politice, securistoide) i se da dreptul sa se autolegifereze. Nu se opresc niciodata, nu au nici o limita.

Leave a Reply