Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg a anunțat o schimbare crucială în privința efortului aliat pentru Ucraina.

NATO va prelua asistența militară directă, letală și neletală, pentru Ucraina. Decizia va fi discutată și aprobată la Reuniunea ministeriala de apărare de azi de la Bruxelles. 

Decizia finală va fi oficializată la Summit-ul NATO de la Washington, 9-11 iulie.

Iată declarația Secretarului General al #NATO :

Unul dintre lucrurile pe care le analizăm acum este, de exemplu, ceea ce are loc sub SAG-U, Security Assistance Group pentru Ucraina, care are sediul în principal în Wiesbaden, care este de fapt o organizație destul de mare ce ajută la crearea pachetelor de capabilități, diferite tipuri de arme sau muniție, piese de schimb asociate,întreținere,susținere și, de asemenea, coordonează o mulțime de programe de pregătire. Acesta este acum condus de generalul Cavoli în calitatea sa de Comandant American în Europa (USEUCOM). În viitor, va fi condus tot de generalul Cavoli, dar apoi în calitatea sa de comandant NATO în Europa, SACEUR. Dar, desigur, diferența este că atunci va fi un efort comun al Aliaților NATO. Acolo unde vom folosi, de asemenea, în Structura de comandă a NATO, finanțarea comună a NATO pentru a organiza și a facilita acest lucru.

Cred că acesta este un exemplu al modului în care, folosind NATO, putem avea un cadru mai robust, mai previzibil și mai ales combinat cu un angajament de a cheltui cel puțin 40 de miliarde de euro pe an. Acest lucru ne va asigura că avem un sprijin pe termen mai lung și mai previzibil pentru Ucraina. Salutăm, desigur, contribuțiile voluntare ad-hoc, acestea au făcut o diferență enormă. Dar cu cât acest război durează mai mult, cu atât este mai important să avem mai multă predictibilitate, mai multă responsabilitate și, de asemenea, o împărțire echitabilă a contribuțiilor.

Cred că, asigurând NATO un rol mai mare în acest sens, putem realiza acest lucru pentru că, de exemplu, am văzut că Aliații au făcut anunțuri de ajutor, dar unele nu a fost livrate. Și dacă avem un rol NATO în asigurarea mai multă transparență și responsabilitate, putem presupune că de fapt mai mulți Aliați vor îndeplini angajamentele. Desigur, apreciem ceea ce au făcut Statele Unite și alți Aliați. Este fără precedent. În același timp, am văzut că Statele Unite au petrecut șase luni pentru a conveni asupra unui supliment pentru Ucraina.

De asemenea, am văzut că unele dintre promisiunile pe care Aliații europeni le-au făcut nu au fost îndeplinite. Și dacă transformăm acest lucru nu în contribuții voluntare, ci în angajamente NATO, desigur că va deveni mai robust, va deveni mai de încredere. Și din toate aceste motive, cred că un rol mai puternic al NATO va ajuta Ucraina să obțină predictibilitatea de care are nevoie.

Scopul acestui lucru este de a face posibilă încheierea războiului.
Pentru că paradoxul, din nou, este că acum președintele Putin crede că noi vom abandona sprijinul pentru Ucraina și, prin urmare, războiul continuă.
Când suntem capabili să comunicăm foarte clar și puternic că suntem pregătiți pentru o perioadă lungă, de mulți ani, atunci probabilitatea ca el să înțeleagă că nu va câștiga pe câmpul de luptă, ci trebuie să se așeze și să convină asupra unei păci durabile, șansa păcii juste pentru Ucraina va crește. Deci, cu cât suntem gata să ne angajăm mai mult, cu atât acest război se poate termina mai repede.
——————

One of the things we are now looking into is for instance, what is taking place under something called SAG-U, Security Assistance Group for Ukraine, which is mainly based in Wiesbaden, which is actually a quite big organisation helping to put together capability packages, different types of weapons or ammunition, with the associated spare parts, maintenance, sustainment and also coordinate a lot of the training. This is now led by General Cavoli in his capacity as the US Commander in Europe. In the future, it will also be led by General Cavoli, but then in his capacity as the NATO Commander in Europe, the SACEUR. But of course the difference is that then it will be a joint effort by NATO Allies. Where we also will use in the NATO Command Structure, NATO common funding to organise and to facilitate this.

And I think this is one example of how we, by using NATO, can have a more robust, more predictable framework, and especially combined with a commitment of spending at least 40 billion euros per year. This will ensure that we have a more long term, more predictable support for Ukraine. We welcome of course ad hoc voluntary contributions, they have made a huge difference. But the longer this war lasts, the more important it is that we have more predictability, more accountability, and also a fair burden sharing.

And I think by insuring NATO a bigger role in this, we can achieve this because we have, for instance, seen that Allies have made announcements, but it has not been delivered. And if we have a NATO role in ensuring more transparency and accountability, we can assume that actually more Allies will deliver. We of course appreciate what the United States and other Allies have done. It’s unprecedented. At the same time we saw that the United States spent six months agreeing a supplemental for Ukraine. We also have seen that some of the promises that European Allies have made have not been delivered. And if we turn this into not voluntary contributions, but NATO commitments, of course it will become more robust, it will become more reliable. And for all these reasons, I believe that a stronger NATO role will help Ukraine to get the predictability it needs.

Then just to finally say that the purpose of this is to make it possible to end the war. Because the paradox, again is that now President Putin believes that they can wait us out and therefore the war continues. When we are able to communicate very clearly and strongly that we are prepared for long haul, for many years, then the likelihood that he will understand that he will not win on the battlefield but has to sit down and agree a lasting peace, just peace for Ukraine will increase. So the longer we are ready to commit, the sooner this war can end.

——————
Statele membre ale NATO au aprobat un plan în vederea unei misiuni de asistenţă şi instruire pentru armata ucraineană destinate susţinerii acesteia în războiul cu Rusia, au declarat joi agenţiei DPA surse din cadrul Alianţei.

Misiunea, care va fi denumită “Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina” (NATO Security Assistance and Training for Ukraine NSATU), va presupune furnizarea de ajutor militar Ucrainei în cadrul structurilor oficiale ale NATO pentru prima dată de la începutul războiului cu Rusia.

Până în prezent statele NATO au coordonat acest ajutor prin grupul informal condus de SUA şi denumit Grupul de contact pentru apărarea Ucrainei, cunoscut şi ca “grupul de la Ramstein”, după numele bazei militare americane din Germania unde a avut loc prima lor reuniune după lansarea invaziei ruse în Ucraina.

Noua misiune este doar un element dintr-o propunere mai largă prezentată de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, şi aflată încă în discuţie, pentru un angajament pe termen lung în favoarea Ucrainei.

Stoltenberg a cerut luna trecută la o reuniune a miniştrilor de externe din statele NATO ca ajutorul militar oferit Ucrainei de aceste ţări să atingă cel puţin 40 de miliarde de euro pe an atât timp cât va fi necesar în războiul cu Rusia, estimând de asemenea că aliaţii trebuie “să împartă povara în mod echitabil” pentru finanţarea acestui ajutor, după ce propusese anterior un angajament financiar al aliaţilor pentru Ucraina de 20 de miliarde de euro pe an pentru următorii cinci ani.

Acordul de joi privind crearea respectivei misiuni de asistenţă pentru Ucraina nu cuprinde angajamente financiare precise, dar stabileşte că ajutorul militar oferit Kievului va fi coordonat de NATO

Leave a Reply