Secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din MAI a elaborate un punct de vedere in legatura cu raportul Corpului de control al Guvernului despre interventia de la Colectiv.

PUNCT DE VEDERE
asupra Raportului Corpului de Control al Prim-Ministrului României referitor la intervenția din 31 Octombrie 2015 la Clubul Colectiv

CONSIDERAȚII GENERALE
Raportul de control cu privire la intervenția de urgență din data de 30.10.2015 de la clubul Colectiv, transmis prin adresa nr.12 din 17.03.2016 și înregistrat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu nr.10075/18.03.2016, a fost analizat cu întreaga atenție de către specialiștii din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), fiind observate mai multe aspecte care:
1. nu corespund cu informațiile existente la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență
2. conțin recomandări ce nu corespund cu diferite acte normative sau care reglementează proceduri naționale sau internaționale
3. necesită clarificări din partea colectivului care a redactat acest raport. Clarificările sunt necesare pentru a înțelege, la nivelul DSU precum și la nivelul altor instituții, în totalitate, sensul raportului și raționamentul care a stat la baza unor afirmații și recomandări.
Din punctul de vedere al Departamentului pentru Situații de Urgență, acest raport are un impact practic și istoric major. Este necesar ca, bazându-se pe experiența lor în domeniul situațiilor de urgență, cei care au redactat acest raport, să ofere clarificările care să permită DSU să implementeze recomandările și propunerile, în vederea atingerii scopului ca “mecanismele de intervenție să fie îmbunătățite în continuare” (Raport – pag. 4)
Majoritatea neconcordanțelor, neclarităților sau chiar a aspectelor care sunt neconforme cu realitatea și care au fost prezentate totuși în acest raport ar fi putut să fie evitate dacă, în conformitate cu uzanțele în astfel de situații, s-ar fi solicitat un punct de vedere al instituțiilor implicate, inclusiv al DSU, pe un proiect al raportului, înainte ca acesta să fie prezentat domnului Prim Ministru Dacian Cioloș pentru aprobare.
Un plus de coerență pentru Raportul Corpului de Control ar fi putut să fie adus iar răspunsul la multe din semnele de întrebare pe care le ridică autorii Raportului ar fi putut să fie identificat prin analizarea Raportului privind lecțiile învățate în urma incendiului de la clubul Colectiv, redactat la nivelul DSU și transmis de către Ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, către Primul-ministru, Domnul Dacian Julien Cioloș prin adresa cu nr. 9527/09.03.2016. Acest document a fost elaborat de către specialiști din cadrul DSU, pe baza raportărilor și a ședințelor de evaluare în care toți cei care au fost implicați în intervenția de la incendiul de la clubul Colectiv și-au exprimat opiniile cu privire la modul cum s-a desfășurat intervenția și, respectiv, cu privire la măsurile care trebuie implementate pentru optimizarea, în viitor, a intervențiilor în situații similare. Acest Raport privind lecțiile învățate a fost, de asemenea, făcut public prin afișarea pe website-ul DSU și conține atât deficiențele identificate cât și măsurile propuse pentru corectarea acestora. Trebuie să subliniem încă odată faptul că o bună parte dintre problemele identificate de către Raportul Corpului de control al Primului-ministru se regăsesc deja în Raportul privind lecțiile învățate în urma incendiului de la clubul Colectiv, inclusiv cu propuneri și recomandări clare și bine definite, unele dintre ele fiind deja aplicate.
Autorii Raportului, enumerând sursele de informare, afirmă că au “ … purtat discuții cu persoane din conducerea respectivelor entități …”. În cazul Secretarului de Stat, Șef al DSU a existat o singură discuție cu autorii Raportului, discuție în cadrul căreia i-a fost doar adus la cunoștință demararea acțiunii de control.
Din perspectiva analizei care, în lumea modernă a managementului situațiilor de urgență, are rolul său de catalizator al dezvoltării sistemelor, reluăm câteva din idele și conceptele prezentate în documentul RAPORT privind lecțiile învățate în urma incendiului de la clubul Colectiv.
Procesul de ”lecții învățate” reprezintă un mecanism de analiză, care pornește de la circumstanțe specifice legate de pregătirea, proiectarea și modul de desfășurare a unei anumite activități sau unui anumit proiect, evidențiind punctele tari și punctele slabe, problemele identificate, evoluții negative sau pozitive, și care are ca scop principal schimbarea sau remodelarea modului de acțiune, în viitor, în activități sau proiecte similare, pentru obținerea unor rezultate optimizate.
Un sistem eficient de lecții învățate are nevoie de următoarele elemente de bază:
– un sistem eficient de raportare a incidentelor,
– un proces de investigare și analiză al incidentului, luând în considerare factorii umani și organizaționali;
– o procedură care să permită ca rezultatele investigării și analizei incidentului sunt urmate în timp util de intervenții adecvate, pentru a preveni repetarea incidentului sau incidente similare.
Analizele de tip ”lecții învățate” reprezintă un element utilizat constant și la noi în țară în evaluarea intervențiilor de amploare. Analizele acțiunilor desfășurate în noaptea incendiului de la clubul Colectiv, care au fost realizate la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) pe baza rapoartelor primite și a discuțiilor cu persoanele implicate în intervenție de la SABIF, SMURD și ISUBIF, precum și de la nivelul dispeceratului ISUBIF, au evidențiat problemele apărute și au propus mecanismele de imbunătățire.
Marile structuri de coordonare au mecanisme complexe care să permită acest tip de analiză. Exemplul cel mai cunoscut este cel al NATO care are ca și centru afiliat de excelență dedicat acestor tipuri de analiză Joint Analysis and Lessons Learned Center (JALLC). Un extras al Manualului de Lecții Învățate al NATO (Anexa 1), cu referire la definirea termenului, forma completă putând fi descărcată de pe portalul NATO: https://nllp.jallc.nato.int/Pages/default.aspx
În continuare vom prezenta acele părți ale Raportului care au ridicat semnele de întrebare la care făceam referire precum și solicitările de clarificări sau informații suplimentare la care sperăm că vom primi răspuns. Totodată vom oferi, în anexe cu referințe în text, acele documente de uz național sau internațional care reglementează diferite aspecte la care fac referire Raportul dar care, probabil, nu au stat la dispoziția autorilor Raportului.
http://www.dsu.mai.gov.ro/?p=2039

5 COMMENTS

  1. Sa dea socoteala iohan cum e cu incendiul, e manq criminala acolo , s a scapat jigodia de prost ce este.

  2. Vorbiti de CORPUL DE CONTROL.asi dori sa cunosc care sunt persoanele din corpul de control si ce calitate-specialitate au !NUME Nu O ENTITATE ABSTRACTA.

  3. NATO e de acord ca sistemul integrat de urgenta sa fie preluat de incompetenti ? Mai ales cand ar trebui o coordonare unitara si in sistemul de salvare.

  4. Nici nu vreau sa mai aud de “executia generalului” SMURD. Pana la urma nu inteleg de fapt ce i se reproseaza doctorului. Fapte neintamplate ?
    Cu atatia pitifelnici executanti incep sa cred din ce in ce mai mult in teoria conspiratiei de la “Colectiv”.

Leave a Reply