Home Articole Ponta si Sova, trimisi in judecata de DNA

Ponta si Sova, trimisi in judecata de DNA

7200
40
SHARE

Exact ce a cerut premierul s-a intamplat. Sa se pronunte justitia. Cauza lui insa nu a fost disjunsa din dosarul mare Turceni. Iata comunicatul DNA :

17 septembrie 2015
Nr. 1472/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată:

sub control judiciar a inculpatului ȘOVA DAN-COMAN, avocat coordonator al Societății Civile de Avocați „Șova și Asociații”, în prezent senator, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de:
– trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni),
– evaziune fiscală în formă continuată,
– spălare de bani

și în stare de libertate a inculpaților:

CIUREL LAURENȚIU-DAN, la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (C.E.R), în sarcina căruia s-au reținut trei infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, din care una în formă continuată,

CRISTEA DUMITRU, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (C.E.T), în sarcina căruia s-au reținut cinci infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, din care una în formă continuată,

GRAURE LAURENȚIU-OCTAVIAN, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni (C.E.T), în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul,

PONTA VICTOR-VIOREL, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel”, în prezent prim-ministru al României, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:
– fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni),
– complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,
– spălarea banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În legătură cu faptele reținute în sarcina inculpatului CIUREL LAURENȚIU-DAN

1.În calitate de director la Direcția Investiții din cadrul Complexului Energetic Rovinari (CER), inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a semnat la datele de 03.09.2007, 19.12.2007 și 22.12.2008 trei acte adiționale la contractul de asistență juridică denumit „Consultanță juridică pentru încheierea contractelor de finanțare și execuție a instalațiilor de desulfurare aferentă grupurilor energetice 3 și 6 Rovinari” încheiat cu SCA „Șova și Asociații”, prin care s-a suplimentat valoarea contractului de asistență juridică. Contractele au fost atribuite în mod direct către SCA „Șova și Asociații” fără nici un fel de procedură concurențială, fără ca sumele să fie prevăzute în Planul de Achiziții Publice al companiei. Actele respective au fost încheiate cu încălcarea atribuțiilor de serviciu.
În executarea actelor adiționale, în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a semnat și avizat din partea C.E.R. facturile și notele de onorarii în valoare de 1.665.717,41 lei. Valoarea plătită efectiv este cu mult peste sumele estimate prin contractele adiționale, iar banii plătiți au provenit din fondurile de investiții.
Această conduită a condus la vătămarea intereselor legale ale CER și a produs o pagubă CER în cuantum de 1.665.717,41 lei, proporțional cu sumele plătite nelegal și corelativ obținerii de foloase necuvenite către SCA „Șova și Asociații”.

2.În calitate de director general și ordonator de credite al C.E.R., inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a încheiat, la data de 14 februarie 2008, un alt contract de asistență cu SCA „Șova și Asociații”, în contextul unui litigiu dintre Complexul Energetic Rovinari (C.E.R) și SC pentru Închiderea – Conservarea Minelor SA (ICM), cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, într-un litigiu care avea ca obiect o presupusă datorie pe care CER ar fi avut o către ICM. Contractul de asistență juridică a fost încheiat, deși complexul energetic beneficia deja de asistență juridică din partea societății de avocați, în baza contractului menționat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauză referitoare la plata unui comision de succes, în condițiile în care la momentul semnării contractului, părțile din litigiul principal se înțeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacții (înțelegeri).
În urma încheierii acestui contract, C.E.R. a fost prejudiciat cu suma de 1.071.336,80 lei, (din care 977.463,88 lei comision de succes) corelativ obținerii unui folos necuvenit în același cuantum de către SCA „Șova și Asociații”. Contractul respectiv, distinct de cel în legătură cu desulfurarea grupurilor energetice 3 și 6, a fost încheiat la insistențele inculpatului Șova Dan-Coman, cel care a și conceput termenii și condițiile respectivului contract, totodată semnându-l din partea SCA „Șova și Asociații”.

3.Cu referire la același litigiu, la numai câteva zile după încheierea contractului de asistență juridică, respectiv la 19 februarie 2008, inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a încheiat cu ICM tranzacția (înțelegerea) prin care Complexul Energetic Rovinari se obliga să achite către ICM suma totală de 82.139.822 lei în termen de cinci ani. Tranzacția prin care CER se obliga să achite suma de bani menționată a fost încheiată de inculpat fără ca acesta să aibă mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administrație și cu încălcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanței prin majorarea capitalului social al CER și emiterea de noi acțiuni.
Prin această conduită infracțională CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiții, corespunzător cu sumele plătite nelegal lichidatorului judiciar al ICM.

În legătură cu faptele reținute în sarcina inculpatului Cristea Dumitru

1.În calitate de director general și ordonator de credite al Complexului Energetic Turceni CET, inculpatul Cristea Dumitru a încheiat cu SCA „Șova și Asociații”, la data de 23 iulie 2007, un contract de asistență juridică și la data de 29 decembrie 2007, un act adițional la acel contract, prin încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice și a atribuțiilor de serviciu.
Prin această conduită, bugetul Complexului Energetic Turceni CET a fost prejudiciat cu suma de 1.622.987,90 lei prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiții, proporțional cu sumele plătite nelegal și corelativ obținerii de foloase necuvenite de către SCA „Șova și Asociații”.

2.În calitate de director general al CET, inculpatul Cristea Dumitru a încheiat în data de 1 noiembrie 2007 cu SCA „Șova și Asociații”, un alt act adițional la contractul de asistență juridică din 23 iulie 2007, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu. Contractul de asistență juridică se referea la reprezentarea complexului Turceni în litigiul CET vs. Electrica, pentru recuperarea, de către CET, a unei datorii.
Contractul de asistență juridică a fost încheiat deși societatea beneficia deja de asistență juridică din partea societății de avocați în baza contractului menționat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauză referitoare la plata unui comision de succes, în condițiile în care, la momentul semnării contractului, părțile din litigiul principal se înțeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacții.
Contractul a fost încheiat la insistențele lui Șova Dan-Coman, cel care a conceput termenii și condițiile respectivului act adițional, totodată semnându-l din partea SCA „Șova și Asociații”. Prin acest contract CET a fost prejudiciat cu suma de 1.142.400 lei corelativ obținerii unui folos necuvenit în același cuantum de către SCA „Șova și Asociații”.

3.În calitate de director general al CET, în data de 27 noiembrie 2007, fără a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administrație, inculpatul Cristea Dumitru a încheiat cu reprezentanții Electrica tranzacția (înțelegerea) relativă la obiectul litigiului comercial menționat(CET vs. Electrica). Astfel, CET se obliga să renunțe la o parte din penalitățile de întârziere la plata energiei electrice.
CET a fost prejudiciat cu suma totală de totală de 12.931.936,62 lei, corelativ obținerii unui folos necuvenit de către Electrica în cuantum egal cu suma la care s-a renunțat.

4.În calitate de director general, inculpatul Cristea Dumitru a încheiat la data de 13 februarie 2008 un alt contract de asistență juridică cu SCA „Șova și Asociații” (relativ la litigiul CET vs. ICM – SC pentru Închiderea – Conservarea Minelor SA), prin care a fost prevăzută plata unui comision de succes, în condițiile în care, la acel moment, părțile din litigiul principal se înțeleseseră deja asupra încheierii unei tranzacții. Contractul a fost încheiat la insistențele lui Șova Dan-Coman, cel care a conceput termenii și condițiile respectivului act adițional, totodată semnându-l din partea SCA „Șova și Asociații”. Ca urmare a încheierii acestui contract, CET a fost prejudiciat cu suma de 1.242.018 lei, corelativ obținerii unui folos necuvenit în același cuantum de către SCA „Șova și Asociații”.

5. În calitate de director general al CET, în data de 18 februarie 2008, fără a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administrație și cu încălcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanței prin majorarea capitalului social al CET și emiterea de noi acțiuni, Cristea Dumitru a încheiat cu ICM o tranzacție (înțelegere) prin care CET se obliga să achite către ICM suma totală de 69.520.556 lei în termen de cinci ani. Astfel, CET recunoștea datoria fără ca litigiul să mai fie supus controlului judecătoresc
Prin această conduită infracțională, interesele legale ale CET au fost vătămate prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiții.

Prin aceste activități infracționale desfășurate de cei doi directori generali, Ciurel Laurențiu-Dan și Cristea Dumitru, bugetele celor două complexuri Turceni și Rovinari au fost prejudiciate cu suma totală de 19.676.456,79 lei (aproximativ 5,6 milioane euro la cursul de schimb al acelei perioade) din care 2.737.054,27 lei (Rovinari) și 16.939.402,52 lei (Turceni).

În legătură cu faptele reținute în sarcina inculpatului Șova Dan Coman, privind contractele încheiate cu complexurile Turceni și Rovinari

Avocații SCA „Șova și Asociații” inclusiv inculpatul Șova Dan-Coman acordau asistență juridică în diverse litigii, în cazul de față (CE Rovinari vs. ICM, CE Turceni vs. Electrica sau CE Turceni vs. ICM) în baza contractelor deja încheiate cu cele două complexuri. În două dintre litigii, complexurile energetice au avut calitatea de pârât CER vs. ICM și CET vs. ICM și în unul de reclamant (CET vs. Electrica).
La un moment dat, în cursul judecății cauzelor, în funcție de poziția procesuală a părții pe care o reprezenta, în sensul că aceasta ar fi dispusă să încheie o tranzacție, inculpatul Șova Dan-Coman întreprindea demersuri pe lângă directori pentru a încheia contracte de asistență juridică separat pentru aceste litigii, de fiecare dată prevăzute cu comisioane de succes, deși activitatea juridică menționată în cuprinsul lor fusese deja derulată în baza contractelor existente, iar la momentul actelor adiționale, soluția era practic cunoscută.
În această modalitate, Șova Dan Coman a contribuit la prejudicierea complexurilor energetice cu sumele de 1.071.336,80 lei, 1.142.400 lei și 1.242.018 lei (în total 3.455.754,8 lei, echivalentul a aproape 1 milion de euro la cursul de schimb al acelei perioade) prin încheierea contractelor de asistență juridică în care se prevedea plata comisionului de succes (complicitate la infracțiunile de abuz în serviciu săvârșite de Ciurel Laurențiu – descrisă la punctul 2 și de Cristea Dumitru – descrise la punctele 2 și 4).

În perioada decembrie 2007 – iunie 2008, Șova Dan-Coman a dobândit, deținut și folosit atât în interes personal cât și în interesul SCA „Șova și Asociații” suma sus menționată, cunoscând că provine din săvârșirea a trei infracțiuni de abuz în serviciu comise de inculpații Ciurel Laurențiu-Dan (o faptă) și Cristea Dumitru (două fapte).
O parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații” de la cele două complexuri energetice (Turceni și Rovinari) a fost destinată exclusiv interesului personal al lui Șova Dan-Coman și a persoanelor din sfera sa relațională.

În perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, inculpatul Ponta Victor-Viorel, prin cabinet individual de avocat, a obținut de la SCA „Șova și Asociații” suma 181.439,98 lei, pentru presupuse activități efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat.

Astfel, la data de 30 august 2007, între SCA „Șova și Asociații” reprezentată de Șova Dan-Coman și Cabinetul Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel” reprezentat de Ponta Victor-Viorel s-a încheiat o convenție de conlucrare profesională, având ca obiect conlucrarea celor două părți în dosarele de natură penală, de drept penal al afacerilor, precum și în alte cauze în care se va ivi necesitatea. Convenția s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată. În convenție s-a prevăzut ca, pentru lucrările profesionale efectuate în conlucrare, onorariile să fie încasate de societatea de avocați, iar avocatul Ponta Victor-Viorel să primească o sumă fixă de 2.000 euro, pentru care va emite o factură lunară.
Prin procesul-verbal din data de 29 octombrie 2007 inculpații au hotărât suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel pentru luna octombrie 2007 (lună în care Șova Dan-Coman s-a înțeles cu inculpatul Cristea Dumitru, să încheie un contract de asistență juridică prevăzut cu comision de succes).
În data de 27 martie 2008, inculpații au încheiat un act adițional la convenția de conlucrare profesională, în sensul că s-a modificat onorariul cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel la suma de 3.000 euro (cu o lună înainte, cele două complexe energetice încheiaseră cu SCA „Șova și Asociații” alte contracte de asistență juridică prevăzute cu comision de succes).
Convenția de conlucrare s-a încheiat în luna decembrie 2008, moment în care Ponta Victor-Viorel a devenit ministru.
Pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul Ponta Victor-Viorel a emis în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 181.439,98 lei.
Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societății de avocați SCA „Șova și Asociații” care a efectuat plata contravalorii lor după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, având în vedere că, în realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici un fel de activitate profesională în temeiul convenției de conlucrare. Șova Dan-Coman a fost singura persoană cu drept de dispoziție în privința oricăror acțiuni de orice natură care implicau societatea de avocați.
Din probele administrate a rezultat că, prin încheierea contractului de conlucrare, s-a urmărit bonificarea inculpatului Ponta Victor Viorel pentru contractele încheiate de SCA „Șova și Asociații” cu complexurile energetice, având în vedere că a rezultat că aceste contracte nu s-ar fi încheiat dacă, la nivelul companiilor de stat, nu ar fi existat percepția că Șova Dan Coman beneficiază de susținerea inculpatului Ponta Victor Viorel.

În data de 18 iulie 2011, în timpul desfășurării unui control fiscal, Ponta Victor-Viorel a răspuns în scris în cadrul unei note explicative la trei întrebări adresate de inspectorii ANAF, în cuprinsul căreia a prezentat o stare de fapt inexistentă în sensul că a acordat „Consultanță în dosare penale aflate pe rolul Parchetelor”.
Ulterior, pe fondul aceluiași control fiscal, Ponta Victor-Viorel s-a înțeles cu Șova Dan-Coman ca acesta să întocmească în cadrul societății de avocați rapoarte de activitate juridică, pretins a fi prestată de Ponta Victor-Viorel, corespunzătoare celor 16 luni cât a durat convenția.
Întrucât specializarea juridică lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal, s-a stabilit ca activitățile să vizeze asistența juridică în dosare de natură penală în legătură cu clienții societății de avocați.
În cursul lunii august 2011, în vederea depunerii la organele fiscale, inculpații Șova Dan Coman și Ponta Victor-Viorel au întocmit în fals 16 înscrisuri corespunzătoare câte unei luni din intervalul septembrie 2007 – decembrie 2008, prin care atestau că Ponta Victor-Viorel ar fi desfășurat diferite activități juridice în mai multe cauze ale SCA „Șova și asociații” aflate pe rolul instanțelor de judecată.
Cele 16 înscrisuri falsificate au fost tehnoredactate prin metoda „copy paste” după modelul înscrisurilor privind activitatea juridică desfășurată de mai mulți avocați din cadrul SCA „Șova și Asociații”, avocați care au declarat că nu au conlucrat niciodată cu Ponta Victor-Viorel. În realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activitățile respective, nici măcar în parte.

Cu privire la infracțiunile de spălare de bani, s-a reținut că, în perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, inculpații Ponta Victor-Viorel și Șova Dan Coman au disimulat adevărata natură a provenienței banilor (181.439,98 lei) obținuți de inculpatul Ponta Victor-Viorel, justificați aparent în baza convenției de conlucrare profesională încheiată între SCA „Șova și Asociații” și cabinetul de avocat „Ponta Victor-Viorel”. În realitate, banii reprezentau bonificarea inculpatului Ponta Victor-Viorel în considerarea facilitării, de către acesta, a încheierii și derulării contractelor de asistență juridică a SCA „Șova și Asociații” cu cele două complexuri energetice, cunoscând că banii provin din săvârșirea de infracțiuni.
O parte din aceste sume a fost folosită în perioada octombrie 2007 – 2009, inclusiv pentru achiziționarea în anul 2008 a două apartamente situate în București, care ulterior în anul 2013 au revenit în mod gratuit în proprietatea lui Ponta Victor-Viorel, în urma lichidării patrimoniului Cabinetului de Avocat „Ponta Victor-Viorel”.
Totodată, cabinetul de Avocat „Ponta Victor-Viorel” a folosit sumele provenite de la SCA „Șova și Asociații” pentru achitarea unor obligații contractuale și a unor obligații fiscale, iar o parte din aceste sume au revenit direct inculpatului Ponta Victor-Viorel.

În perioada 11.11.2008 – iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a mai beneficiat de foloase din partea societății de avocați, constând în transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. În tot acest timp, societatea de avocați a plătit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/lună) și alte obligații către firma de leasing, în total, 79.641,11 lei. În luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat leasingul autoturismului fără să mai achite vreo sumă de bani societății de avocați.
Autoturismul a fost achiziționat de societatea de avocați SCA „Șova și Asociații”, la solicitarea expresă a lui Ponta Victor-Viorel, care a participat la alegerea acestuia și l-a preluat personal.

În perioada aprilie 2010 – 2011, în condițiile în care în mass media au apărut o serie de articole cu privire la contractele de asistență juridică semnate cu complexurile energetice Rovinari și Turceni, inculpatul Șova Dan-Coman a conceput și semnat 11 înscrisuri denumite procese-verbale ale Adunării Generale a Asociaților SCA „Șova și Asociații” înscrisuri antedate și care prezintă în cuprinsul lor o stare de fapt inexistentă, astfel încât să corespundă interesului actual al inculpatului Șova Dan-Coman.
Concret, înscrisurile au fost întocmite pentru a susține ideea că Șova Dan-Coman nu s-ar fi implicat în negocierea contractelor cu cele două complexuri energetice. Respectivele înscrisuri au fost folosite în datele de 01.10.2014 și 20.02.2015 în fața Direcției Naționale Anticorupție, iar unul dintre acestea (procesul-verbal datat 15.01.2007) a fost folosit la data de 27.04.2010 în fața Tribunalului București, în cadrul unui dosar având ca obiect acțiune în răspundere delictuală.

A.N.A.F. s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 126.979,73 lei față de inculpatul Șova Dan-Coman și cu suma de 51.321,80 lei față de inculpatul Ponta Victor-Viorel.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

40 COMMENTS

 1. Rezulta ca este cel mai cinstit om din Romania! Mai cinstit decat Basescu! Merita postul de PM nu pana in 2016 cum zice …merita pe veci vecilor amin!

  • Chiar merita sa fie premierul tarii ! De fapt, acesta este si motivul pentru care ,,cei doi,, , care numai interesele Romaniei nu le reprezinta (!!!) , sunt chititi sa-l zboare pe Ponta ! De ce sa se dezvolte tara asta ?! De ce sa nu roada ei cat pot de mult, ca pe vremea lui Satan si a gastii lui intangibile ?! Toti cei impiedicati de Ponta in a-si atinge scopurile il denigreaza in fel si chip . Motivul ?! Pai, nu trebuie acoperite, cumva, realizarile acestui om ?! Nu trebuie estompate ?! Romanii vor fi din nou imbroboditi, ca de fiecare data !!! Mari creduli…..PACAT de munca depusa de Ponta, care merita iubit de romani, nu hulit de tot felul de tradatori de tara ! Cheia acestui infect de dosar este aberatia ca Sova, profetul, a ,,vazut in timp,, si l-a rasplatit pe Ponta, stiind ca va ajunge premier, cu ceva contracte (intre societati private ) pentru a-l numi ministru peste cativa ani ! Ati mai auzit de o asa facatura ?! E incredibil ce se intampla in DNA si cum pot distruge un om nevinovat ! Trebuie o noua revolutie ! E mai rau ca inainte de ’89 !

   • Uite ca mai este si la fel ca inainte de ’89 nu doar mai rau! Doar atunci se numeau socrii in functii care presupun controlarea activitatii ginerelui. In tari civilizate nu vezi socrii numiti in astfel de functii.

    • In tari civilizate nu vezi asa facaturi juridice jegoase.Este in primul rand chestiune de bun simt; pentru ca acolo opinia publica pune foarte apasat indiferent de orientarile politice, in primul rand, accentul pe bunul simt al oamenilor din autoritati pe care ii plateste,in niciun caz sa fie mitocani intru interesele lor politice ascunse sau de alta natura.Acolo personaje ca Stanciu,Kovesi,Basescu,si chiar Iohannis care a preluat treaba subterana a lui Basescu,erau de mult dati afara si bagati in anchete penale.

     • Stai tu linistit ca si in tari civiliozate gasesti facaturi de dosare sau greseli judiciare caci peste tot procuratura este controlata politic. La unii procurorii generali sunt chiar alesi pe liste la altii numiti de cei ce au castigat alegerile deci tot politic. Dar iar faci un terci, ca tot ce este in mintea ta, intre procurori si judecatori. Justitie inseamna doar judecatorii tataie asa ca cele insirate de tine nu au absolut nicio treaba cu justitia. Si daca ajungem sa contestam si judecatorii hai mai bine sa iesim in strada sa cerem desfiintarea tribunalelor si judecarea tuturor cauzelor doar la Antenna 3 sau de tribunale ale poporului. Afara cu judecatorii din tara!

  • Cu prezumtie de nevinovatie care e valabila si pentru violatorii de la Vaslui. Si aia spuneau ca si Ponta ca procurorii sunt neprofesionisti si inventeaza acuzatii. Ar fi bine sa ii ia Ponta consilieri ca se bucura si ei de prezumtia de nevinovatie.

   • Da cum gasesti asfel de paralele?Esti tare in exemple aiuristice.Pentru cazul facatura Rarinca nu ai nimic sa ne uimesti?

    • Cum adica cum le gasesc? Foarte simplu. Nu ne explica televizorul si politicienii toata ziua ca pana nu se da sentinta definitiva orice invinuit este considerat nevinovat si procurorii au obligatia sa le demonstreze vinovatia nu ei sa isi demonstreze nevinovatia? Ai auzit tu sa se fi dat sentinta finala pentru cei 7 violatori? Daca s-a dat si nu s-a anuntat sunt vinovati. Daca nu s-a dat scuze, conform acelui principiu superb numit prezumtie de nevinovatie, despre care ne vorbesc toata ziua si televizorul si politicienii, si ei sunt nevinovati adica se bucura de prezumtia aia stupida. Caci aia nu e valabila doar la politicieni. Este un termen valabil pentru absolut toti dar doar in fata justitiei. Pana la sentinta finala orice inculpat din tara asta sau din alte tari, este nevinovat in fata judecatorilor indiferent de acuzatiile aduse sau de probele de la dosar. Niciodata nu incepe un proces la tribunal cu inculpatul considerat vinovat. De aceea si exista acea intrebare la care acuzatul sau avocatul lui trebuie sa raspunda daca se considera el vinovat sau nu. In cazul in care spune ca se considera nevinovat, cum fac marea majoritate chiar si a criminalilor sau violatorilor nu numai politicienii, se bucura de prezumtia de nevinovatie pe toata durata procesului in fata judecatorilor. Poate vede si neuronul tau obosit paralela.

    • PS: Hai sa te uimesc si eu cu cazul Rarinca! Vezi ultima sentinta definitiva data de judecatori ca sa fie uimirea totala! Dar vai, am uitat. Justitia noastra este manipulata politic de opozitie. Singura justitie corecta o face televizoru’ mai ales Antenna 3 singurul loc absolut independent unde se dau verdictele corecte.

  • PS: De prezumtie de nevinovatie se bucura si criminalul prins cu un cutit plin de sange in mana langa un cadavru pana se da sentinta definitiva! Se omite un singur amanunt. Prezumtia asta superba de nevinovatie poate fi tinuta in brate doar in fata justitiei. In rest trebuie sa primeze prezumtia de moralitate. Superba si asta dar lipseste cu desavarsire la politicienii nostri care iau in brate doar stupida prezumtie de nevinovatie.

 2. Ce ironie a sorții. Basescu și Ponta pe același plan. Basescu se bazează pe o decizie CCR în dosarul cu Firea, Ponta pe o decizie a CJUE în Turceni Rovinari. Și ca sa vezi? GHINION! Amândoi sunt(ponta)/va fi(base) trimiși în judecată. Inculpații dragii de ei :))))) ps. Dacă și Ponta spune ca ‘a vrut sa fie trimis în judecată’ și cu gandul la istoria lui de mincinos notoriu, e clar ca DNA are probe solide, altfel nu s-ar fi băgat în asemenea scandal. :)))

 3. Acum intelegem si infiintarea Ministerul Marilor Proiecte pentru Sova! Pentru ce a fost platit Sova atatea luni ca ministru nefacand nimic acest minister infiintat cu dedicatie?

   • Dai un sfat sa sune mai incet din trompeta aia sa nu il trezeasca pe Sova din cortul ala de pe autostrada Comarnic-Brasov! Sa doarma linistit pana se termina ca astea erau marile lui proiecte!

  • @Carmen 🙂 prevăd că ai ceva în botic! Cine este prost să înfiinţeze comisie şi să trimită la Turceni-Rovinari ştiindu-se cu musca pe căciulă???
   Tu crezi că trimiterea în judecată, o pedeapsă?
   Cum adică: Ponta se roagă de procurori de când a început ancheta să-l trimită în judecată. Deci ÎN JUDECATĂ PENTRU A FINALIZA TOTUL. ESTE DORINŢA ORICĂRUI INCULPAT!
   Iar acum când se întâmplă ceea ce se putea întâmpla, trimiterea în judecată, tu zici: Haaaaa, daaaaa, daaaaa, este, măăăăă!!! Ponta a fost trimis în judecată! Uraaaaaa! DEMISIAAAA!!! Marş la praz că-ţi este necesar pentru a te echilibra 🙂
   CHIAR MĂ? CE NAIBA AŢI TRAS PE NAS??? AVEŢI CREIERUL PUTRED DE MANIPULARE ŞI PUTEEEE!!! 🙂
   🙂 mai ales al tău!

 4. Basista Kovesi este asumata de Ponta care ne ranjea obraznic in 2013 cand le propunea pe Kovesi si Bica la DNA si DIICOT ca un securist acoperit pus sa deturneze USL cu lista lui Barosso si Coabitarea

  • Cred ca nu ai inteles sau nu ai urmarit confruntarile dintre Ponta si Iohannis din finalul campaniei electorale de o faci pe Kovesi basista si asumata de Ponta. Ti-a spus clar Ponta atunci, si nu doar odata, ca se felicita pentru alegerile facute el aratand cu fapte ca lupta impotriva coruptiei nu din vorbe. Ba mai si preciza ca au fost alegerile lui, alegeri care se arata ca au fost perfecte, nu impuse de cineva. Chiar crezi ca minte Ponta??? Cum sa minta Ponta?

 5. Eu nu am incredere de loc in acest DNA si in “justitia” romana. Mi-e foarte clar ca ceea ce urmareste ‘trinomul’, cu sustinerea totala a americanilor, este slabirea stangii politice, compromiterea ei in ochii populatiei. Cat timp mafia basisto-iohannisto-portocalie ramane imuna la orice cercetare din partea DNA, totul nu este decat o mare si gretoasa mizerie! Mai popor roman, mai dormi mult?!?

 6. deocamdata doar atat: “A.N.A.F. s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 126.979,73 lei față de inculpatul Șova Dan-Coman și cu suma de 51.321,80 lei față de inculpatul Ponta Victor-Viorel.” pai acelasi anaf a recunoscut ca ponta, exista acte oficiale in acest sens, si-a platit aia 51321 de lei atunci pentru ce se mai constituie parte civila la suma asta? cineva are probleme cu caputul! in rest neaproband disjungerea dna-ul ne dovedeste ca de fapt procesul e clar politic. in urmatorii cativa ani, vreo 4-6 ani tot o sa-i vedem pe la tribunal pe cei mentionati. asta daca nu se da cazul cameliei bogdan sau lui matei. noroc ca inca n-au fost promovati la iccj dar nu se stie .

 7. Nefiind un cunoscator in ale chichitelor judecatoresti si avocatesti, raman si urmaresc acest circ si cele care vor urma.
  Traiasca DNA !

 8. Deci Uncheselu nu poate dovedi ca Ponta a prestat sau nu (pentru care a fost remunerat si s-au platit taxe) activitati pentru firma lui Sova, dar e convins ca Ponta n-a prestat nimic. Asta la o prima vedere. Apoi care-i treaba DNA intr-o tranzactie comerciala privata ? Firma privata X care presteaza si pentru Turceni-Rovinarii (Sova) foloseste consultanta de la firma privata Y (Ponta). Dupa logica lui Uncheselu, firma privata Y e vinovata pentru ca firma X a prestat si pentru Rovinari-Turceni. Iar Contractul dintre X (Sova) si Rovinari – Turceni e infractiune pentru ca asa a zis mass-media. Aia cu Mitsubishi-ul si cu dreptul de folosinta gratuita, nici nu poarta vre-un nume, la cat de penibila e amintita in dosar. Nu cred ca vre-un judecator (sanatos la cap) ar putea lua in considerare asemena ineptii. Dar tinand cont de “judecatori” ca Bogdan, Dragonir sau Craiasa Sprancenelor, Livia Stanciu care nu isi plateste datoriile sotului decedat si baga oameni nevinovati la puscarie si modifica abuziv decizii ale altor judecatori, condamnarea lui Ponta pentru fapte inexistente e probabila. Dar sa presupunem ca Uncheselu ar avea dreptate si avocatul Ponta s-ar fi facut vinovat de fapte in 2008, ce legatura are asta cu Guvernul si Primul Ministru Ponta ? Sumele stipulate in acest asazis dosar sunt ridicole fata de jaful basist. Dosarul lui Ponta insailat de Uncheselu e de iesit in strada.

 9. Faptul ca Ponta si-a platit facturile din 2008, toate 15 odata abia in 2011, dupa ce Sova a fost luat in vizor de DNA si a venit ANAF-ul peste el , ca Ponta a infiintat comisia de control pentru Turceni-Rovinari, ca asociatii lui Sova au marturisit ca Ponta nu a prestat nimic ma face sa cred ca Ponta are undeva o vinovatie.

  • Unde scrie ca facturile nu au fost impozitate la vremea lor si au fost platite toate odata in 2011? Daca era asa, Ponta era acuzat inca de atunci de evaziune fiscala(sau nu stii ce-i aia?),ca doar de a-l gasi cu ceva nasoale l-a pus Basescu pe Blejnar sa ii ia la puricat pe Sova si pe Ponta.

   • Mai citeste te rog de 5 ori pana intelegi ca Ponta facea doar balet cand flutura hartiile alea sa arate ca a platit impozitele, impozite de care vad ca te legi si tu acum. Nu asta e problema in dosarul lui ci faptul ca acele facturi erau fictive adica pentru servicii ce nu au fost prestate niciodata! Cu sau fara impozite e o mare prioblema de fals cand platesti impozitele alea la facturi fictive!

    • deci ca sa intelegi si tu ceva, poate, dc Ponta nu ar fi prestat acele servicii catre firma lui Sova, cel pagubit ar fi fost Sova si nu statul, asta se pare ca tu nu intelegi. da prafu jos de pe creier si nu este fals dc nu prestezi un serviciu pt care ai fost platit de catre o persoana (nu de catre stat). evaziune fiscala este numai in cazul in care se sustrage de la plata obligatiilor catre stat.

    • Eu zic sa citesti tu mai cu atentie.Nu se stie daca Ponta a avut sau nu activitate in consultanta fata de activitatea firmei lui Sova si nici nu are vreo importanta caci nu era nici macar platit de stat,dar NICAIERI NU SCRIE CA PONTA NU MERITA PLATIT DE O FIRMA PARTICULARA DECAT DACA MUSAI AVEA ACTIVITATI.In ce lege scrie ca daca patronul te plateste si tu stai pe scaun toata ziua fara sa faci nimic,sau daca treci cand vrei tu pe la munca si nu faci nimic,patronul si tu sunteti musai infractori? Nici macar DNA-UL nu are fata sa afirme asa ceva,ci se bazeaza pe buimaci ca tine pentru credibilitate in a-si realiza comenzile politice si livrarile de marfa sub forma de oameni indezirabili.Buimaci pe care nu va ajuta neuronul sau nu aveti rabdare sa pricepeti smecheriile subtile pe care le arunca public baietii care sunt platiti de noi cu salarii enorme ca sa stea toata ziua sa ticluiasca cu ce sa ne prosteasca ca sa spulbere cate-o persoana publica ce le sta in cale.

     • Ai tu cumva cunostinte ca s-ar fi privatizat combinatul de la Turceni? Da-mi si mie un link sa ma conving. Nu de alta dar eu stiam ca este inca de stat, ba chiar era de stat in 2007-2008, iar toate acele asa zise lucrari facute de Ponta in 2007-2008 dar facturate in 2011 cand si-au adus aminte ca trebuie sa faca si niste facturi pentru niste bani luati de Ponta ce nu prea ieseau la socoteala erau platite de catre cei de la Turceni prin intermediul lui Sova nu de Sova. Sova lua banii de la Turceni si ii dadea lui Ponta asa ca tot de la stat erau daca nu cumva privatizasera combinatul intre timp si nu ai aflat decat tu! Nu iti miroase si tie a spalare de bani cand un privat ia de la stat si ii da altei personae private? Daca vrei sa pierzi urma unor bani plimba-i pe la cat mai multi.

    • Daca DNA-ul are “suspiciuni rezonabile” cum ca Ponta ar fi facut trafic de influanta in favoarea lui Sova iar acesta l-a recompensat sub acoperirea unui contract de asistenta juridica (care nu el contractul este fictiv chiar daca nu are activitate de loc ci traficul de influenta este infractiunea care se urmareste),deci DNA-ul trebuia sa aiba deja dovezi concrete(interceptari,inscrisuri,”amprente”,adn pe frunzele din Rovinari ceva) despre eventuale pile puse de Ponta in favoarea lui Sova la vremea respectiva,ca sa bage acuzatii cu care sa mearga in tribunal acum.In tarile civilizate despre care tot vorbesti, cu ce vine DNA-ul si cu ce a venit si in alte cazuri in care oameni au luat condamnari aiurea, era shutuit din start in justitie.Dar aici la noi cine sa-i shutuiasca,tot tovarasii lor de gasca?

 10. Cum a zis si Ciuvica. Cum dracu ANAF-ul sa se constituie parte civila pentru 51.300 de lei daca a incasat banii astia ? Doamne fereste. Noaptea mintii. Traiasca securitatea.

  • V-a vandut Ponta abureala cu impozitele si gata! Il trimit in judecata pentru impozite! Citeste acuzatiile si vezi ca nu scrie absolut nimic de impozite. Le gasesti la inceputul comentariului domnului Tudor. Fals in inscrisuri se refera la facturi fictive pentru servicii care nu au fost prestate iar facturile au fost eliberate in 2011 pentru servicii prestate chipurile in 2007-2008. Evaziune fiscal nu se refera la impozitele de pe urma facturilor respective ci la faptul ca altele erau sumele datorate catre stat daca acele facturi erau eliberate de firma lui Sova sau daca banii aceia nu erau plimbati cu facturi fictive. Nu are absolut nicio legatura cu impozitele invocate de Ponta cu care doar abureste lumea sa nu se vada adevarata problema.

   • mihaile, tu prima data trebuie sa intelegi ce inseamna facturi fictive.
    Pe langa asta, tot rostogoliti placa asta ruginita cu servicii care nu au fost prestate. Asta va dicteaza propaganda, asta scrieti.

    • Fictive in sensul ca acele servicii facturate nu au fost facute de catre cel care le-a facturat. Asta inseamna fictiv. Sa nu existe servicul dar sa ai factura. Asta ar fi 8un exemplu. Mai sunt celebrele exemple cu decontari care se faceau pe facturi cumparate din targuri sau de pe marginea soselei.

     • Iar incurci borcanele, mihaile. Facturile cumparate de pe marginea soselei chiar sunt fictive. Dar asta nu are nici o legatura cu facturile emise de Ponta catre Sova. Si de unde stii ca nu a existat serviciul ? Tot intreb asta si nu reusiti sa dati un raspuns.

     • Si aici unde sunt decontarile cu bani de la stat,facturi false si neimpozitate sau returnare de tva fara obiect?.dai exemple aiurea.In cazul de fata este vorba de doua firme complet private si este treaba lor directa daca si ce s-a prestat,iar banii pentru prestari fictive sau nu au fost impozitati asta fiind singurul interes al statului.

    • PS: Nu trebuie propaganda ca sa vorbesti de servicii care nu au fost prestate. Trebuie sa citesti invinuirile aduse de procurori cat si comentariul domnului Radu Tudor pe care il comentam noi aici dar sa si vrei sa le intelegi. Sau si domnul Tudor se ocupa tot cu propaganda?

 11. Radu, vezi si stirile internationale: In Burkina Faso presedintele si premierul au fost arestati De asemenea si cativa ministri… Nu suntem departe…..

 12. Observ ca regimul actual (nu se stie al cui, nu inca) incepe sa se aplece asupra productiei de jucarii pentru fete: sac de box pentru Alina, secretar (in sensul de mobila) cu lacat pentru Livia, papusi Ken pentru Camelia (ca doar n-or sa caute alt interpret de prejudicii inexistente tocmai la spartul targului), Danilet trebuie ca moare de invidie.

 13. Ca in ani 47-64 securitatea cu zelosi ei ne-au distrus inaintasi cu o mizerabila forta cu o slugarnicie inumana ,au gasit si acum un nenorocit de trepadus care a amestecat in zoale sale premierul Romaniei si chiar Romania insasi .Avem un parlament al neputintei , majoritatea cu afaceri penale care tremura la auzul DNA au ajuns senatori si deputati pe bani furati cu voturi furate pe daruri si pix fara merite si inteligenta. DESTEAPTATE ROMANE.

Leave a Reply